แห่เที่ยวอุทยานนกน้ำคูขุดรับฤดูร้อน เผยนกเพียบ 219 ชนิด ทั้งประจำถิ่นและนกอพยพ

นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวที่อุทยานนกน้ำคูขุด สงขลา ล่องเรือดูนกและชมธรรมชาติที่สวยงามทั้งทะเลบัวและวิถีชีวิตชาวบ้าน โดยเฉพาะในช่วงนี้ซึ่งมีทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

รายงานข่าวว่าบรรยากาศจากอุทยานนกน้ำคูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา ซึ่งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ แหล่งอาศัยของบรรดานกน้ำทั้งนกประจำถิ่นและอพยพมาจากต่างถิ่น เข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมากและกลายเป็นอีกหนึ่งจุดขายของอุทยานนกน้ำคูขุดจากการสำรวจพบว่ามีนกอาศัย 219 ชนิด บริเวณที่จะชมนก คือเกาะโคบ และท่าหิน ซึ่งนั่งเรือไปประมาณ 1 ชั่วโมง ช่วงเวลาที่เหมาะดูนก ช่วงเดือนธันวาคม – เมษายนของทุกปี

นายสมพงศ์ หมูสงค์ ส.อบจ.สงขลา เขต อ.สทิงพระกล่าวว่าในช่วงหน้าร้อนมีนักท่องเที่ยวสัมผัสกับธรรมชาติของทะเลสาบสงขลา และทะเลบัวกลางน้ำที่สวยงาม วิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน ที่ออกหาปลาจับสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีเรือบริการนักท่องเที่ยวชั่วโมงละ 300 บาท เรือนั่งได้ 6 คน

รายงานข่าวว่า อุทยานนกน้ำคูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา ได้รับการประกาศเป็น เขตห้ามล่าสัตว์ทะเลสาบสงขลา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2519 มีพื้นที่อยู่ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 277,916 ไร่ครอบคลุมพื้นที่ อ.เมืองสงขลา อ.สทิงพระ อ.สิงหนคร อ.ควนเนียงและ อ.กระแสสินธุ์ และมีพื้นที่ส่วนหนึ่งติดต่อกับ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง