องค์การสะพานปลา มั่นใจจับฉลากแผงค้าท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา โปร่งใส

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการจัดงานจับฉลากล็อคแผงค้าท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา ทั้ง 318 แผง ที่ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา เป็นไปอย่างคึกคัก มีพ่อค้า-แม่ค้าให้ความสนใจเป็นจำนวนมากกับความโปร่งใสในการจัดงาน และจับฉลากล็อค และส่วนใหญ่พอใจกับเลขที่ล็อคแผงค้าที่ตัวเองจับได้ โดยหลายคนเฮลั่นออกมาด้วยความดีใจ ทั้งนี้ จากการสอบถามพบว่า พ่อค้า-แม่ค้าหลายคนแห่แหนมารอจับฉลากล็อคแผงค้าตั้งแต่ตี 5

นางสมรัก บุษปธำรง รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาด้านบริหาร กล่าวว่า กระบวนการจองแผงค้าท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลามี 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1.ยืนยันสิทธิ 2.การจองล็อค และ3.การจับฉลากจองสิทธิ ซึ่งทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากมีการบันทึกภาพในทุกขั้นตอน เพราะทางองค์การสะพานปลาเน้นเรื่องความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่วนที่มีข้อกังวลเรื่องการสวมสิทธิ์นั้น ได้มีการกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การโอนสิทธิ์ได้ หลังทำสัญญาไปแล้ว 6 เดือน จึงจะสามารถโอนสิทธิ์กันได้ เบื้องต้นจะเป็นผู้ค้าเก่าทั้งหมด

“องค์การสะพานปลามั่นใจว่าตลาดประมงอ่างศิลา “Fish Marketing Organization” ตลาดปลากลางทะเลแห่งแรกในประเทศไทย จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบทันในเดือนธันวาคม 2563 เพราะได้รับความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นตลาดปลากลางทะเลแห่งแรกในประเทศไทย ด้วยการทำทางเดินยื่นไปในทะเลยาวกว่า 300 เมตร ขายอาหารทะเลและสินค้าสัตว์น้ำนานาชนิดที่มีคุณภาพ สด สะอาด ถูกสุขอนามัย ปลอดสารฟอร์มาลิน เน้นมาตรฐานความปลอดภัยในราคาที่เป็นธรรม แล้วยังได้ช็อปปิ้งกลางทะเลก็น่าจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งกลุ่มคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี” นางสมรัก กล่าว