“เทศกาลออกพรรษา” ชวนเที่ยวเสริมบุญบารมีให้ชีวิต ณ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธเกษตร คลอง 6 ปทุมธานี

เทศกาลออกพรรษาปีนี้ หากใครต้องการหาสถานที่ปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาจิตใจให้ก้าวไปสู่ความ ‘สงบ’ โดยไม่ต้องเสียค่าคอร์ส หรือ ค่าใช้จ่ายจำนวนมาก และอยู่ในความดูแลของครูบาอาจารย์พระกัมมัฎฐาน โดยมีการแนะนำวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามแนวทางของพระพุทธองค์ อย่างไม่ต้องสงสัย ขอแนะนำให้แวะไปได้ที่ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธเกษตร คลอง 6 จังหวัดปทุมธานี

สถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ อยู่ภายใต้การดูแลของพระอาจารย์หลวงพ่อวิชัย เขมิโย เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาจม จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับการนิมนต์จากญาติโยมจากทั่วประเทศให้มาสร้างสำนักปฏิบัติบนพื้นที่ 18 ไร่ เมื่อช่วงปี 2557 โดยเริ่มต้นจากที่ดินเพียง 3 ไร่ นำมาสู่ศรัทธาญาติโยมจำนวนมาก จนต้องขยายพื้นที่ออกไป เพื่อรองรับศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ต้องการปฏิบัติสมาธิ และ วิปัสสนากัมมัฏฐาน ในทางสายตรงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ภายในสำนักปฏิบัติธรรมพุทธเกษตร ญาติโยมมีศรัทธาร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้าง ศาลากลางน้ำ ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีช่อฟ้า และ ใบระกา เป็นปางปรินิพพานของพระพุทธเจ้า เพราะสุดท้ายชีวิตคนเราทุกคนหนีไม่พ้น เกิด แก่ เจ็บ ตาย เพราะฉะนั้นในช่วงที่ยังมี “ลมหายใจ” อยู่บนโลกใบนี้ การหาพื้นที่ “สัปปายะ” สำหรับปฏิบัติธรรมนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็น ทั้งในทางโลก ที่ได้เสมือนหาที่สงบพักใจ ได้ชาร์ตแบตเตอรี่ในตัวเอง และ ในทางธรรม กับการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มีพื้นที่แห่งการปฏิบัติบูชาถวายแด่องค์พระศาสดา องค์สมณโคดมบรมครูของทุกๆ คน ซึ่งเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้เพียรปฏิบัติมาตลอดนั่นเอง

ล่าสุด ทางสำนักวิปัสสนากัมมัฏฐานพุทธเกษตร กำลังก่อสร้างองค์พระ “หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล” ซึ่งเป็นบูรพาจารย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต ประวัติความเป็นมา ของหลวงปู่เสาร์ ท่านเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี มีถิ่นกำเนิดเดียวกับหลวงพ่อวิชัย เขมิโย หนึ่งในพ่อแม่ครูอาจารย์ในสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต จึงมีความดำริที่จะก่อสร้างองค์หลวงปู่เสาร์ที่มีขนาดใหญ่ สูงถึง 11 เมตร และ หน้าตักกว้างถึง 9 เมตร เพื่อเป็นสังฆานุสติ ให้ชาวพุทธเกิดแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ไม่ขาดสาย จึงวางแผนก่อสร้างองค์หลวงปู่เสาร์เป็นจุดศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชน และเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบูรพาจารย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต

หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล

ทั้งนี้ ทางสำนักวิปัสสนากัมมัฏฐานพุทธเกษตร ได้หล่อหลวงปู่เสาร์ด้วยปูนซีเมนต์ โดยมีกำหนดการหล่อทั้งหมด 11 ครั้ง ครั้งละ 1 เมตร เป็นเวลา 11 เดือน โดยเริ่มหล่อครั้งแรกเมื่อวันเสารที่ 5 กันยายน พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นการหล่อฐานของหลวงปู่เสาร์ และเป็นการหล่อช่วงเท้า ส่วนการหล่อองค์พระครั้งที่ 2 ตรงกับช่วงงานทอดกฐินประจำปี ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ในแต่ละเดือนจะมีการประกาศว่า การหล่อแต่ละครั้งหล่อช่วงไหนของสรีระขององค์หลวงปู่เสาร์

วันเสารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2563 มีการหล่อฐานของหลวงปู่เสาร์

หากท่านใด ต้องการจะสะสมบุญบารมี อริยทรัพย์ ในการสร้างหลวงปู่เสาร์ ณ สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐาน พุทธเกษตร คลองหก จังหวัดปทุมธานี แห่งนี้ เชิญเยี่ยมชมเพื่อร่วมบุญและปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลา โดยติดต่อสอบถามข้อมูลการปฏิบัติธรรมและรายละเอียดการเดินทางได้ที่ โทร. 081-633-1945 , 089-444-1128 และ http://www.facebook.com/Buddhakasetklong6/

 

วันเสาร์ที่ 5 ก.ย. 2563 มีพิธีปลูกต้นศรีมหาโพธิจากประเทศศรีลังกา
ศิษย์ยานุศิษย์ร่วมพิธีปลูกต้นศรีมหาโพธิจากประเทศศรีลังกา