ส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2564

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ ประจำปี 2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้คนไทยซื้อของไทยและใช้ของไทยที่เป็นผลผลิตจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน และเป็นการสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนและเกษตรกร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้นำสินค้าคุณภาพมาจัดลงในกระเช้าของขวัญเพื่อจำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ เน้นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพเป็นหลัก อาทิ ข้าวอินทรีย์ ผลไม้และอาหารแปรรูป สมุนไพร นมพร้อมดื่ม น้ำผลไม้ ผักและผลไม้เมืองหนาว ผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และโครงการหลวงดอยคำ ผ้าไหมและผ้าฝ้าย และผลิตภัณฑ์จากยางพารา หน่วยงานต่างๆ หรือประชาชนที่สนใจจะสั่งซื้อกระเช้าสินค้าสหกรณ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ สามารถดูรายละเอียดสินค้าและรูปแบบของกระเช้าสินค้าสหกรณ์ได้ทาง Facebook : coop market หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์ (02) 628-5512 หรือ (065) 524-1124 Call Center (081) 701-4295