เจาะลึกเส้นทางร้านกาแฟสายพันธุ์อีสาน CLASS Café ธุรกิจที่มี Data เป็น Passion

“การเกิดขึ้นของคลาส คาเฟ่ ในพื้นที่เป็นเรื่องที่เราและทีมงานพยายามมองให้เกิดความสร้างสรรค์ตลอดเวลา ใจกลาง คือความสร้างสรรค์ การสนับสนุนท้องถิ่น เริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการผลิต วัตถุดิบ และพนักงานก็เกิดขึ้นจากการจ้างงานในพื้นที่ที่เราในท้องถิ่นนั้น”

กอล์ฟ – มารุต ชุ่มขุนทด CEO & Co-Founder คลาสคาเฟ่ ร้านกาแฟที่สร้าธุรกิจ Café ณ ถิ่นบ้านเกิด

#ก้าวใหม่
#คลาสคาเฟ่
#CLASSCafe
#ทุกวิกฤตผ่านได้เพราะคนไทยไม่ท้อไม่ถอย
#เชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียง
#พอเพียงเพื่อยั่งยืน
#มูลนิธิปิดทองหลังพระ

https://www.facebook.com/Feedforfuture/videos/796071044542849