เสี่ยเจ้าของตลาดปลา ใจป้ำเปิดล๊อคจำหน่ายกุ้ง ฟรี 6 เดือน สู้วิกฤติโควิด-19

เจ้าของกิจการอุตสาหกรรมด้านอาหารรายใหญ่ จังหวัดนครปฐม หวังช่วยเกษตรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดนครปฐม ลืมตาได้ เปิดพื้นที่ 40 ล๊อค กลางตลาดแพปลา อำเภอบางเลนให้ใช้พื้นที่จำหน่ายกุ้งจากฟาร์มถึงมือผู้บริโภคฟรี 6 เดือน คาดจะมีเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงได้ประโยชน์หลังจากยอดขายทรุดจากวิกฤติโควิด-19 แพร่ระบาด หลายพื้นที่ โดยตั้งเป้าช่วงแรกมีการค้า วันละ 100 ตัน หากผลตอบรับดีจะขยายเป็นตลาดกลางค้ากุ้ง ในอนาคต

นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดนครปฐม นายอนุชา ใจช่วงโชติ นายอำเภอบางเลน นายพงศ์สุธี สุขศิริ พาณิชย์จังหวัดนครปฐม นายโกญจนาท ศรมยุรา รองประธานบริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทเกษมชัยฟู๊ด จำกัด (KCF) พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ได้ร่วมกันตรวจความพร้อมและแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ เปิดสถานที่ให้จำหน่ายกุ้งฟรี 6 เดือน ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างงานรัฐและเอกชนในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียงมาจำหน่ายกุ้งให้กับประชาชน เนื่องจากประสบปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม

นายชนินทร์ เผยว่า จากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในระลอกใหม่ ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีถึงกว่า 6,000 รายประสบปัญหายอดขายตกลงไปหลายเท่าตัวเนื่องจากประชาชนมีความวิตกในเรื่องดังกล่าว โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐมได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานรวมถึงภาคเอกชน และเจ้าของตลาดกลางปลาน้ำจืด บางเลนพัฒนาการประมง ได้มีแนวคิดในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งด้วยการเปิดสถานที่จำนวน 40 ล๊อคเพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเข้ามาจำหน่ายกุ้งจากฟาร์มเลี้ยง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 6 เดือน โดยจะรวมถึงไม่คิดค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และหากมีปริมาณจำนวนผู้มาติดต่อขอจำหน่ายเพิ่มขึ้นก็พร้อมจะมีการขยายสถานที่เพื่อรองรับจำนวนเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน โดยจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรก เพราะในสถานที่ดังกล่าวได้มีการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งของแรงงานและพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงเจ้าหน้าที่จนปลอดเชื้อเป็นที่มั่นใจแล้ว ซึ่งสถานที่ดังกล่าวจะเป็นการเปิดตลาดเพื่อให้เกษตรกรและผู้บริโภคได้มาพบกับโดยตรงทำให้เกิดราคาที่ได้มาตรฐานและเป็นธรรมกับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายด้วย

นายโกญจนาท ศรมยุรา รองประธานบริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทเกษมชัยฟู๊ด จำกัด (KCF) กล่าวว่า ในบริษัทฯ นอกจากจะประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารหลายๆด้านแล้วยัง มีกิจการ ตลาดกลางปลาน้ำจืด บางเลนพัฒนาการประมง ซึ่งเป็นตลาดกลางในการจำหน่ายปลาขนาดใหญ่ในจังหวัดนครปฐม และได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ปรับพื้นที่ที่จะให้เกษตรกรผู้ค้ากุ้งที่ประสบปัญหาขายสินค้าไม่ได้เข้ามาจำหน่ายกุ้งได้ฟรี ซึ่งที่นี่เราได้ทำการเข้มงวดในเรื่องของการตรวจวัดและมีมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มข้นทุกขั้นตอน และพร้อมจะช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหา แม้กระทั่งในเรื่องของราคาก็มีจะส่วนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐมเข้ามาร่วมตรวจสอบกับการจำหน่ายในพื้นที่ ตรงนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้ซื้อและผู้ชาย โดยตอนนี้มีกระแสวิตกว่ากุ้งเลี้ยงจะมาจากมหาชัย ซึ่งตรงนี้ของเราจะเป็นจุดที่มีเกษตรกร จากจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียงจะมาส่งตรงที่นี่  ซึ่งเรื่องที่ประชนเป็นห่วงว่าจะมีกุ้งที่มาจากมหาชัยหรือไม่ บอกได้ว่าที่มหาชัยไม่ได้มีการเลี้ยงกุ้งแต่กุ้งร้อยละ 80 มาจากจังหวัดนครปฐมไปส่งจำหน่ายที่นั่นเป็นส่วนใหญ่ ตรงนี้มั่นใจได้และเรามีมาตรการในการตรวจเช็คอย่างละเอียดด้วย

นายโกญจนาท กล่าวอีกว่า สำหรับ ตลาดกลางปลาน้ำจืด บางเลนพัฒนาการประมง นั้นคาดเบื้องต้นจากยอดขายกุ้งปัจจุบันวันละ 50 ตัน น่าจะมียอดขายเป็นวันละ 100 ตัน หากได้รับการตอบรับดีจะมีการเปิดขยายเป็นตลาดกลางค้ากุ้งในอนาคต และจะเริ่มเปิดจำหน่ายกุ้งให้กับประชาชนในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 64 เวลาตั้งแต่ 05.00 น.เป็นต้นไปซึ่งช่วงนี้หากเกษตรกรที่สนใจจะเข้ามาร่วมโครงการก็สามารถมาติดต่อได้ที่ ตนเองหมายเลข โทรศัพท์ 081-8283140 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป