“เปลี่ยนภูเขาหัวโล้นด้วยเกษตรประณีต เริ่มต้นทำด้วยใจ ไม่ใช่ทำตามกระแส”

“เกษตรประณีต ต้องทำด้วยใจ ไม่ใช่ทำตามกระแส”
.
ปัทมาพร พิชัย ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ จ.น่าน เปลี่ยนภูเขาหัวโล้น เป็นสวนเกษตร
ปลูกป่าเศรษฐกิจ สร้างสุขในครอบครัว
.
#ก้าวใหม่
#ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์
#เกษตรผสมผสาน
#น่าน
#ทุกวิกฤตผ่านได้เพราะคนไทยไม่ท้อไม่ถอย
#เชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียง
#พอเพียงเพื่อยั่งยืน

#มูลนิธิปิดทองหลังพระ
https://business.facebook.com/Feedforfuture/posts/124689899419234/?v=1246898994
19234