สหกรณ์การเกษตรบรบือ ชูข้าวหอมมะลิปลอดภัย เอกลักษณ์โดดเด่น อร่อย ดีต่อสุขภาพ

สหกรณ์การเกษตรบรบือ จังหวัดมหาสารคราม ค้นพบ ข้าวหอมมะลิปลอดภัย 100% เอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร แต่อร่อยและดีต่อสุขภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด จังหวัดมหาสารคาม ในฐานะผู้ผลิตข้าวหอมมะลิเพื่อสุขภาพ อร่อยและมีคุณภาพ ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ 2519 ปัจจุบัน มีคณะกรรมการ จำนวน 15 คน สมาชิกมีความต้องการให้เกิดจุดบริการรับซื้อข้าวเปลือก เพื่อลดภาระสมาชิกที่จะต้องนำข้าวไปขายที่อื่น หลังจากนั้นที่นี่จึงตั้งเป็นสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกด้านเงินทุน การกู้ยืมเพื่อนำไปประกอบอาชีพ และทำเรื่องตลาดข้าวเพื่อรองรับผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่ ปัจจุบัน สหกรณ์มีสมาชิก 12,000 ครัวเรือน และมีพื้นที่ดำเนินงานอยู่ในเขต 2 อำเภอ คือ อำเภอกุดรัง อำเภอบรบือ โดยสหกรณ์ได้ตั้งสำนักงานขึ้น 3 สาขา เพื่อที่จะสามารถให้บริการสมาชิกได้อย่างทั่วถึง โดยจะเน้นการดูแลยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเรื่องรายได้ที่มั่นคง และให้บริการด้านสินเชื่อแก่สมาชิก

อำเภอบรบือ นับว่าเป็นพื้นที่ที่มีเกษตรกรปลูกข้าวหอมมะลิเป็นหลัก และเป็นข้าวที่หอมที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย สหกรณ์จึงรวบรวมผลผลิตข้าวจากสมาชิกเพื่อนำมาแปรรูปเป็นข้าวสารจำหน่าย ภายใต้ชื่อแบรนด์ “ตักสิลา” เพราะที่นี่มีเกลือใต้พื้นดินทุกหย่อมหญ้า มีความเค็มของพื้นที่จึงทำให้ข้าวหอม ข้าวของเราจึงมีคุณภาพ มีแร่ธาตุของดิน มีคุณภาพที่ทำให้ข้าวหอมมะลินั้นมีความหอมได้จริงเหมือนชื่อ และใช้วิธีการผลิตแบบธรรมชาติ เป็นข้าวนาปี อาศัยน้ำฝน ข้าวหอมมะลิได้มาตรฐาน ผ่าน อย. เป็นมาตรฐานที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ และมาตรฐาน โดย สถาบันอาหาร รับรองว่าข้าวปลอดภัย จากสารพิษ 100% ของดีสหกรณ์การเกษตรบรบือ

นางพรสุดา ภาคภูมิรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สกก. บรบือ จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์รับซื้อข้าวเปลือก ทำหน้าที่ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซื้อจากสมาชิกทั้งหมด โดยสหกรณ์ได้นำพันธุ์ข้าวไปแจกจ่ายให้สมาชิกนำไปปลูก และรับซื้อผลผลิตข้าวกลับมาในราคาที่สูง เมื่อรับซื้อข้าวเสร็จแล้ว จะนำมาคัดกรอง แบ่งประเภทข้าวเหนียว ข้าวเจ้า (ข้าวหอมมะลิ) ซื้อเก็บไว้ในยุ้งฉาง โดยการจัดเก็บในจัมโบ้ เพื่อไม่ให้ข้าวหืน และใช้วิธีเข้าก่อน ออกก่อน ในการผลิต คือ จัดเก็บเรียบร้อย เราจะผลิตให้ลูกค้า ตามออเดอร์ เพราะการเก็บข้าวเปลือก เวลาผลิตข้าวจะมีกลิ่นหอม ที่นี่มีแค่โรงสีอย่างเดียว เราผลิตตั้งแต่ข้าวกล้อง ไลน์ผลิตจนถึงข้าวขัดขาว ข้าวขัดมัน ข้าวของเรามีมาตรฐาน ความขาวของข้าวและเนื้อข้าวที่บริสุทธิ์ 100%

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ และดำเนินการตามนโยบายของ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้ามาให้เป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำให้ความรู้ พัฒนาบุคลากร สนับสนุนให้เครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อมาใช้เพิ่มกำลังการผลิตให้กับสหกรณ์ ให้การเรียนรู้ ทั้งสมาชิก เจ้าหน้าที่ผู้ผลิต และพนักงานทุกคน ได้มีองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ เกิดความสมบูรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่

สำหรับผู้สนใจ สามารถติดต่อเข้ามาเรียนรู้ ด้านสหกรณ์ หรือการตลาด สนใจเรื่องข้าวต่างๆ สอบถามได้ที่ทางสหกรณ์ 084-404-4688 หรือ 043-771-421 หรือ Facebook Fanpage : สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด