ราชมงคลสุวรรณภูมิ ถวายเทียนจำนำพรรษา

ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม รองอธิการบดี และนางสาวอุศนา  อนงค์เวช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมกัน
ถวายเทียนจำนำพรรษา และถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชาพระภิกษุสงฆ์ ใช้จุดเพิ่มแสงสว่างในการการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติกิจวัตรต่าง ๆ
ในการจำพรรษา ที่วัดตลอดระยะเวลา ๓ เดือน โดยมีบุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม LIVE สดผ่านทาง ZOOM Application Meeting ซึ่งบุคลากรที่ตอบแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตรในการเข้าร่วมโครงการ ณ วัดไผ่โสมนรินทร์ ตำบลบ้านเกาะอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา