กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงาน “ตลาดจตุจักรสะพานปลา 60”

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงาน “ตลาดจตุจักรสะพานปลา 60” ระหว่างวันที่ 22 – 26 พ.ค. 60 ณ สะพานปลากรุงเทพฯ ซ.เจริญกรุง 58 เพื่อเป็นศูนย์กลางตลาดซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มเกษตรกรประมงและผู้ผลิตที่ทำประมงถูกกฎหมายและยั่งยืน

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังแถลงข่าวการจัดงาน  “ตลาดจตุจักรสะพานปลา 2560” ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยองค์การสะพานปลา (อสป.) กำหนดจัดงาน “ตลาดจตุจักรสะพานปลา 60” ขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2560 ณ สะพานปลากรุงเทพฯ ซอยเจริญกรุง 58 เวลา 11.00 – 21.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางตลาดซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มเกษตรกรประมงและผู้ผลิตที่ทำประมงถูกกฎหมายและยั่งยืน (Fresh and Non IUU Fishing Market Center) และให้ประชาชนได้เข้าถึงสินค้าดีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ในราคายุติธรรม รวมทั้งเป็นการส่งเสริม สนับสนุน อุดหนุนอาชีพของชาวประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกร ชุมนุมสหกรณ์เกษตรแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบกิจการแพปลา กลุ่มอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องกับการประมง สินค้าเกษตร ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) นอกจากนั้น ยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตรยั่งยืน และการให้ความรู้ในการทำประมงถูกกฎหมายและคัดค้านการค้ามนุษย์ ซึ่งการจัดงานดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมจัดจำหน่ายสินค้าและแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจเป็นจำนวนมาก

“ตลาดจตุจักรสะพานปลา 2560 จะเป็นโครงการที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป นำไปสู่การยกระดับและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมประมง ที่จะสร้างความมั่นคงด้านอาหาร อีกทั้งยังส่งผลสะท้อนกลับไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องชาวประมงและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทยด้วย” น.ส.ชุติมา กล่าว

ด้าน ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา กล่าวเพิ่มเติมว่า องค์การสะพานปลา ได้จัดงานตลาดจตุจักรสะพานปลา 60 ขึ้น เพื่อนำสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป ตลอดจนสินค้าเกษตรที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน โดยมีกว่า 50 ร้านค้า อาทิ หอยแมลงภู่และหอยแครงไซส์นอก จากสุรกิจฟาร์ม ที่ได้มาตรฐาน GAP จากกรมประมง ปลาอินทรีย์และกุ้งแชร์บ๊วยสด จากท่าเทียบเรือประมงชุมพร พืชผักออร์แกนิคจากฟาร์มลุงเครา รวมถึงสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน อาทิ น้ำตาลมะพร้าว/เกสรดอกเกลือ นอกจากนี้ ยังมีสินค้า OTOP อีกมากมาย อาทิ ปลาเค็มอบโอโซน ทองม้วนปลา ผ้าบาติก จากกลุ่มบ้านบาติก โรตีชาชัก ข้าวยำ/ข้าวคลุกกะปิ สินค้าจากกลุ่มเกษตรกร Innovative ข้าวกล้องไรซ์เบอรรี่ ไข่ไก่อินทรีย์ สินค้ากลุ่มเกษตรกรราชภูมิฟาร์มแก่นตะวันพุดดิ้งมะพร้าวอ่อน และสินค้าทะเลแปรรูปอีกมากมาย

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการทำประมงถูกกฎหมาย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ การจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) การตรวจสอบย้อนกลับโดยระบบ QR Code  เวทีแสดงการสาธิตการทำอาหาร การแจกพันธุ์ไม้ยืนต้นและผักสวนครัว และช่วงนาทีทองจำหน่ายสินค้าราคาถูกต่ำกว่าทุนอีกด้วย