บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ร่วมกับกรีนโรด ในโครงการ “ขยะแลกบุญ”

บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ร่วมกับกรีนโรด ในโครงการ “ขยะแลกบุญ” รวบรวมขยะพลาสติกในโรงงาน เพื่อนำไปสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)  ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ ร่วมกับกรีนโรด ในโครงการ “ขยะแลกบุญ” นำโดยนายบุญชัย ก่อเกียรติพิทักษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต และตัวแทนพนักงานจากบริษัท  ส่งมอบขยะพลาสติกในโรงงานพระประแดงให้กับกรีดโรด  เพื่อเข้าสู่กระบวนการ upcycling เปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นอิฐบล็อกสำหรับทางเท้า และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกอื่นๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้สนาม เพื่อส่งต่อให้แก่โรงเรียน วัด และอุทยานแห่งชาติ ตลอดจนพื้นที่สาธารณะทั่วประเทศ บริษัทให้การสนับสนุนและให้ความสำคัญกับพันธกิจในการเอาใจใส่ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกฝังค่านิยมองค์กรในการคัดแยกขยะ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงานในองค์กร