บ้านถั่วลิสง สืบสานตำนานความอร่อย ของฝากชื่อดังเมืองน่าน

บ้านถั่วลิสง ผู้ผลิตสินค้าแปรรูปถั่วลิสงครบวงจร ใส่ใจตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธ์ลงแปลงปลูก โดยเครือข่ายเกษตรในท้องถิ่น จากแนวคิดการเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องถั่วตัวจริง ที่สามารถต่อยอดธุรกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบของตัวเองได้ สร้างความโดดเด่น ฉีกตัวเองจากคู่แข่งด้วยการสร้างจุดยืนให้กับธุรกิจ ตอกย้ำด้วยสโลแกนที่ว่า เรื่องถั่ว…เราถนัด

คุณอารีย์ เพ็ชรรัตน์ ผู้บริหารบริษัท บ้านถั่วลิสง พร้อมสร้างแลนด์มาร์กให้เป็นสินค้าชื่อดังของจังหวัดน่าน ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มาอุดหนุนกันมากขึ้น และยังมีแนวทางในการทำธุรกิจที่น่าสนใจคือ พัฒนาวงการเกษตรกรรมของไทยได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจจากการเป็นผู้ผลิตต้นน้ำ สู่ปลายน้ำได้สำเร็จ

ส่งต่อตำนานความอร่อยจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก

คุณอารีย์ เริ่มต้นเล่าที่มาของธุรกิจให้ฟังว่า โรงงานถั่วลิสงซินกวงน่านเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 โดยก่อตั้งจากคุณพ่อสามีและญาติๆ จากการเป็นผู้รับซื้อและเป็นโรงงานผลิตถั่วลิสงต้มแห้ง เพื่อส่งขายให้กับพ่อค้าในพื้นที่ภาคกลาง ต่อมาเมื่อเริ่มรู้สึกว่าได้ราคาที่ไม่เป็นธรรม ทำให้เกิดความคิดและมีความต้องการที่จะเปิดเป็นโรงงานถั่วลิสงแปรรูปเอง

หลังเปิดโรงงานมีตัวแทนจากภาคใต้ติดต่อเข้ามาเพื่อขอซื้อถั่วไปส่งขายต่างประเทศจึงได้เริ่มส่งออกถั่วลิสงนับแต่นั้นเป็นต้นมา

ปี พ.ศ. 2548 มีความคิดว่า การทำถั่วส่งออกอย่างเดียวโดยไม่ทำขายในประเทศอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงได้ ประกอบกับเดิมทีตนเป็นคนกรุงเทพฯ แต่ได้มาอาศัยอยู่จังหวัดน่านกับสามี ก็จะมีเพื่อนๆ เวลามาเที่ยวน่านก็มักจะถามเสมอว่า “มาเที่ยวน่านต้องซื้ออะไรกลับไปบ้านดี” ถึงเป็นจุดเริ่มต้นของ บจก.บ้านถั่วลิสง เพื่อแปรรูปถั่วลิสงเป็นของฝากจากจังหวัดน่าน

ปัจจุบัน ได้พัฒนาสู่โรงงานแปรรูปถั่วลิสงครบวงจร ตั้งแต่คัดเลือกเมล็ดพันธ์ลงแปลงปลูกโดยเครือข่ายเกษตรกรในท้องถิ่น เก็บเกี่ยวรวบรวมส่งถั่วลิสงไปสู่ขั้นตอนการแปรรูปที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน

รสชาติอร่อย กลิ่นหอม หวาน มัน ของฝากชื่อดังจากเมืองน่าน

ปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์หลากหลายกว่า 20 แบบ ที่คัดสรรถั่วลิสงชั้นดี เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า ได้ผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงแปรรูปเกรดพรีเมี่ยม

อีกหนึ่งไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาด คือ น้ำนมถั่วลิสง (Peanut Milk) ที่ทำจากถั่วลิสง 100% ไม่มีครีมเทียม และหัวนมผง และไม่ใส่สารแต่งสีแต่งกลิ่น เป็นน้ำนมจากถั่วลิสงตามธรรมชาติ ต้มสดทุกรุ่งเช้า หอม อร่อย กินง่าย และยังให้โปรตีนสูง ไขมันต่ำ กินได้ทุกวัย ซึ่งถั่วลิสงเป็นธัญพืชที่ให้โปรตีนแทนเนื้อสัตว์ และสามารถเข้าไปสร้างไขมันที่ร่างกายต้องการแต่ไม่สามารถสร้างเองได้ด้วย และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้รักสุขภาพ ผู้ที่แพ้นมจากสัตว์ และเป็นของฝากยอดนิยมของจังหวัดน่าน

บริหารธุรกิจแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ

บริษัท บ้านถั่วลิสง จำกัด ถือเป็นผู้ประกอบการอีกหนึ่งรายที่เป็นตัวอย่างความสำเร็จในการบริหารธุรกิจอย่างครบวงจร รวมถึงการริเริ่มรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อนำพืชผลทางการเกษตรมาแปรรูปเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มหลายเท่าตัว

นอกจากนี้ ยังร่วมขับเคลื่อนให้เกิดการรวมตัวกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปของจังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมกันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปของน่านผ่านการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา โดยเริ่มต้นมีสมาชิกเพียงแค่ 20 รายในปี 2560 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 77 ราย และยังรอเข้าร่วมอีกกว่า 20 ราย ซึ่งมีเครือข่ายที่เข้มแข็งครอบคลุมต้นน้ำคือผู้ปลูก กลางน้ำคือผู้แปรรูป และปลายน้ำคือร้านค้าต่างๆ นั่นเอง

อีกทั้งยังส่งต่อความรู้ให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ให้เข้ามาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำธุรกิจ รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ ก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในจังหวัด และมีฐานที่แข็งแรงสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นตลาดที่เข้มแข็งและเติบโตในตลาดต่อไป

‘Contract Farming’ สร้างชุมชนเกษตรกรให้เข้มแข็ง

คุณอารีย์ เล่าว่า บ้านถั่วลิสงเป็นโรงงานถั่วลิสงแห่งเดียวของน่าน ที่มีวัตถุดิบมาจากเกษตรกรประมาณ 1,000 กว่าครัวเรือน โดยพยายามผลักดันสร้างชุมชนเกษตรกรให้เข้มแข็ง ด้วยการทำเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming)

โดยมีระบบการจัดการคือ ทำสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าระหว่างฝ่ายเกษตรกรด้วยราคาที่เป็นธรรม สามารถช่วยป้องกันความเสี่ยงทางด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร ทำให้เกษตรกรผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาดมากขึ้น

ทั้งนี้ ยังมีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ ด้วยการกำหนดระยะการเก็บเกี่ยวอยู่ระหว่าง 100–120 วัน หลังจากนั้นจะมีหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบวัตถุดิบ ด้วยการตรวจวัดความชื้นก่อนรวบรวมนำเข้าสู่โรงงานภายใน 3 วัน ซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้เป็นการลดความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของอาหารที่จะเกิดกับผู้บริโภคอีกด้วย

ESG แนวทางสร้างแบรนด์ยั่งยืน

ในภาวะปัจจุบันที่ภาคธุรกิจกำลังเผชิญความยากลำบากจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ซึ่งธุรกิจจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการอยู่รอดและจัดการความเสี่ยงเฉพาะหน้าเป็นลำดับแรก

คุณอารีย์ เล่าอีกว่า การนำแนวทางการจัดการเพื่อความยั่งยืน ESG ที่มีองค์ประกอบความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมมาช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพให้ภาพลักษณ์ขององค์กร ด้วยการเชื่อมั่นว่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้อ้างอิงกับธรรมชาติมากที่สุด จะกลายเป็นข้อได้เปรียบหนึ่งของธุรกิจในระยะยาว และยังสามารถสร้างโอกาสให้กับธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

แนวคิดหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คือมีวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ กระบวนการแปรรูปที่สะอาด ปลอดภัย และเป็นธรรมชาติมากที่สุด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะส่งผลดีต่อสุขภาพของลูกค้าของเรามากยิ่งขึ้น

เมื่อเร็วๆ นี้ทางโรงงานได้ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในทุกกระบวนการทำงานของโรงงานด้วย ซึ่งเป็นหนึ่งแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกเพื่อเราที่ยึดถือปฏิบัติตลอดมา

เปลี่ยนวิธีการสื่อสาร เทคนิคเพิ่มยอดขายช่วงโควิด

เพื่อสอดรับกับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของคนยุคใหม่ เมื่อคนต้องอยู่บ้านมากขึ้น จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายว่าจะทำอย่างไรให้สินค้าบ้านถั่วลิสงซึ่งเดิมเป็นสินค้าของฝากสำหรับนักท่องเที่ยว กลายเป็นสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของผู้บริโภค และตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น

บ้านถั่วลิสงจึงได้ทำภาพโฆษณาใหม่สื่อให้ถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ ด้วยการยกถั่วลิสงที่ขายได้ทั้ง 4 รส สะท้อนให้เห็นความเกี่ยวข้องของถั่วในชีวิตประจำวันที่เหมาะสำหรับคนทุกช่วงวัย อาทิ ‘ถั่วกรอบแก้ว’ ที่เหมาะสำหรับลูกๆ ที่นั่งกินเมื่อเรียนออนไลน์ ‘ถั่วสมุนไพร’ สำหรับคุณแม่ไว้ทานเล่นระหว่างนั่งทำงานที่บ้าน ‘ถั่วลิสงอบกรอบ’ ที่เหมาะสำหรับคุณพ่อทานเมื่อนั่งอ่านหนังสือหรือดูบอล ส่วน ‘ถั่วทอดเกลือ’ ที่เหมาะสำหรับคุณปู่คนย่า

ดังนั้นการเปลี่ยนวิธีการสื่อสารและเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเช่นนี้ คุณอารีย์ บอกว่า จะทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจขึ้นมาทันที นอกจากนี้ยังทำให้ยอดขายออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วอีกด้วย

ยอดขายออนไลน์ขึ้นมาเท่าตัว จาก 30% ขึ้นมาเป็น 60% ของยอดขาย แต่ต้องเรียนตามตรงว่ายอดขายภาพรวมคือลดลงอันเนื่องจากวิกฤตที่เกิดขึ้นในตอนนี้ 

สำหรับช่องทางการขายนอกจากจะมีหน้าร้านที่จังหวัดน่านแล้ว ในส่วนของออนไลน์ก็กระจายสินค้าไปแทบทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์, เฟซบุ๊กแฟนเพจ, ไลน์, ช้อปปี้, ลาซาด้า เพื่อให้ลูกค้าได้พบสินค้ามากขึ้น

บ้านถั่วลิสง ผู้เชี่ยวชาญเรื่องถั่วที่สามารถต่อยอดธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบของตัวเองได้ เป็นอีกตัวอย่างและแนวทางที่ทำให้สามารถพัฒนาวงการเกษตรกรรมของไทย จากผู้ผลิตที่อยู่ต้นน้ำเพียงอย่างเดียว ให้กลายมาเป็นธุรกิจผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป สร้างอนาคตใหม่ให้บ้านถั่วลิงสงสู่เกษตรอุตสาหกรรมที่ครบวงจร ที่สำคัญคือการสานประโยชน์ร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างธุรกิจให้มีความยั่งยืน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม :

บ้านถั่วลิสง โทรศัพท์ : 054-771725/ 089-925-2829

Line : @peanutnan

https://www.facebook.com/PeanuthouseNan/

http://www.peanutnan.com/

Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน 1333