สกพอ. – วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPCT เร่งพัฒนากำลังคน รับการลงทุนอุตสาหกรรมขั้นสูง

EEC เยี่ยมชม วิทยาลัย IRPCT

ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ที่ปรึกษาพิเศษด้านพัฒนาการศึกษา บุคลากรและเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) (ที่ 6 จากขวา) พร้อมคณะ เยี่ยมชม วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดระยอง และร่วมหารือเรื่องการขยายความร่วมมือการพัฒนาทักษะบุคลากร ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชั้นสูงที่วิทยาลัยไออาร์พีซีมีความเชี่ยวชาญ อาทิ  ปิโตรเคมี เคมีอุตสาหกรรม หุ่นยนต์ พลังงานทดแทน และยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม โดยมี ดร. ปรีดา บุญศิลป์ ผู้จัดการใหญ่ (ที่ 7 จากซ้าย) เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้การต้อนรับ