พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ชวนเที่ยวงานอัจฉริยะนวัตกรรมเกษตร 5-6 มีนาคม 2565 ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี ชวนเที่ยวงาน “อัจฉริยะนวัตกรรมเกษตร” ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2565 เวลา 08.00-17.00 น. เรียนรู้นิทรรศการนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตร ชิม ชม ช็อป อาหารอร่อย สินค้าเกษตรปลอดภัยกว่า 100 ร้านค้า

พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า “พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมจัดงานอัจฉริยะนวัตกรรมเกษตร เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร และสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผนวกกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นำนวัตกรรมการเกษตรมาสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรไทยพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งจัดอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้ปฏิบัติจริงมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกร ประชาชน และผู้สนใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2565 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี”

ภายในงานมีการนำ นวัตกรรม IOT (Internet of Things) เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เข้ามาช่วยในด้านการเกษตร สู่การพัฒนาระบบให้น้ำพืชอัจฉริยะ ลดเวลาการดูแลเพิ่มประสิทธิผลในการเพาะปลูกพืชสำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ และประหยัดค่าใช้จ่าย มาจัดแสดงพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้เรียนรู้อีกด้วย

ด้านการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร เปิดรอบเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอพระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร พร้อมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติให้เข้าชมในราคาพิเศษ และเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง Virtual Museum ไปกับ 4 พื้นที่การเรียนรู้พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกแจกของรางวัลภายในงาน

ทั้งนี้ พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล กล่าวทิ้งท้ายเพิ่มเติมว่า “พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าชมและเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรก จึงขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ร่วมรับผิดชอบส่วนตัว เพื่อส่วนรวมเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและบุคคลใกล้ชิดในรูปแบบวิถีใหม่ NEW NORMAL”โดยผู้เข้าเยี่ยมชมงานจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ดังนี้

  1. ผู้เข้าร่วมงานต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม หรือมีผลตรวจ ATK พร้อมแสดงหลักฐานประกอบภายใน 72 ชั่วโมงตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้าร่วมงาน
  2. ลงทะเบียนก่อนเข้าและก่อนออกจากสถานที่ด้วย Application ไทยชนะ หรือสมุดสำหรับลงทะเบียน
  3. ผู้เข้าร่วมงานต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  4. หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์
  5. เว้นระยะห่างกับครอบครัวอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร

นอกจากนี้ผู้ที่มาร่วมงานยังเลือกช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตผลเกษตรดีมีคุณภาพ ตลาดพันธุ์ไม้จากเกษตรกรเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และภาคีความร่วมมือโดยตรงจากทั่วประเทศที่นำมาจำหน่ายในราคามิตรภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171, คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Instagram /Line ID : @wisdomkingmuseum และ Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ