เชิญเกษตรกรหัวคิดใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมฟรี สมัครด่วนถึง 5 มิ.ย.นี้

กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมแปรรูป และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม “กิจกรรมยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมปั้น 30 แฟรนไชส์” ภายใต้แนวคิด “เกษตรสร้างสรรค์อุตสาหกรรมส่งเสริม” เพื่อเสริมสร้างความรู้และยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ปั้นธุรกิจจาก SME ขยายตลาดสู่การเป็น “แฟรนไชส์” อย่างเป็นระบบ เน้นการบริหารร้าน การคำนวณต้นทุน การทำการตลาด การขยายสาขา และการสร้างคู่มือบริหารแฟรนไชส์” อย่างเต็มรูปแบบ โดยกำหนดการอบรม ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2565 ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (รูปแบบการเรียนผสมผสาน Online-Offline อบรมจำนวน 6 ครั้ง) เกษตรกรที่สนใจต้องการยกระดับธุรกิจตนเอง สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ด่วนปิดรับสมัครภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2565 นี้

สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ : https://forms.gle/q86RgcJWqRk8iBj68

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook : กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ติดต่อ คุณศรัญญา โทร. 088-452-4373, คุณพิรุณพ โทร. 094-983-9650