บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี สานต่อโครงการ TCCC Save the world ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมเศรษฐกิจภายในชุมชน

นายทาคาฮิโระ ยามาชิตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ สานต่อโครงการ TCCC Save the world เพื่อปลุกจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่พนักงาน โดยการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ ศรีนครเขื่อนขันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมปลูกต้นไม้ ย้ายต้นกล้า รวมถึงการทำผ้ามัดย้อม ซึ่งสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจภายในชุมชนได้อีกด้วย

 

Thai Central Chemical Public Company Limited continued the TCCC Save the World project to conserve the environment and promote economic growth in the community.

Mr.Takahiro Yamashita – CEO & President management teams and staff of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), the leading high-quality NPK compound fertilizer producer and distributor in Thailand under OX-Brand, continued the TCCC Save the World project in order to raise awareness of natural resource conservation to employees by held the planting activity at Si Nakhon Khuean Khan Park and Botanical Garden in Samut Prakan Province. The event consists of planting and transplanting seedlings, including tie-dyeing which can also enhance the economy in the community.