ยิ่งใหญ่!“เทศกาลเงาะทุเรียนศรีสะเกษ ASEAN Trade Fair 2017“ 16-25 มิ.ย.นี้ นำทุเรียนดินภูเขาไฟ กว่า 1.2 ล้านลูก สู่สายต่อชาวโลก

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดงานเทศกาลเงาะทุเรียนศรีสะเกษ ASEAN Trade Fair 2017 ณ สวนปาล์ม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ โดยมีนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายเมธี สุพรรณฝ่ายและนายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดฯ และนายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ และคณะผู้แทนการค้าจากประเทศเพื่อนบ้านอาทิ กงสุลใหญ่ สปป.ลาว กงสุลใหญ่เวียดนาม และรองกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่นและรองผู้ว่าฯจังหวัดอุดรมีชัย, รองผู้ว่าฯจังหวัดเสียมราฐ, รองผู้ว่าฯจังหวัดเขาพระวิหาร ประธานหอการค้า เสียมราฐ-อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ร่วมงาน

นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าฯกล่าวต้อนรับและรายงานว่า จังหวัดศรีสะเกษ เป็นพื้นที่การเกษตรที่ผลิตไม้ผลไม้ได้ทุกชนิด โดยเฉพาะเงาะและทุเรียนภูเขาไฟ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่สำคัญของจังหวัดเป็นแหล่งผลิตไม้ผลเพื่อการส่งออกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศ ด้วยดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ การปลูกผลิตพืชชนิดต่างๆที่มีคุณภาพดี มีรสชาติอร่อย เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค อาทิ ทุเรียน เงาะ มังคุด สะตอ ลองกองโดยเฉพาะเงาะ ทุเรียน ถือเป็นพืชความหวังใหม่สำหรับเกษตรกร ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่การผลิต ประมาณ 10,768 ไร่ พื้นที่การผลิตทุเรียน ประมาณ 5,097 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 2,891 ไร่ มีมูลค่าการผลิตไม่น้อยกว่าปีละ 446.46 ล้านบาท

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนศรีสะเกษจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่สูง เฉลี่ยพื้นที่การผลิตทุเรียน 10 – 15 ไร่ จะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ 1.7 – 3.3 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นรายรับที่เกษตรกรพอใจอย่างมาก เพราะให้ผลตอบแทนสูงกว่าพืชชนิดอื่นๆ เนื่องจากคุณสมบัติเด่นของแหล่งผลิตที่ปลูกในบริเวณพื้นที่ภูเขาไฟโบราณ แถบเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งเป็นดินที่ผุพังมาจากหินบะซอลต์ ดินจึงมีลักษณะเหนียว สีแดง ระบายน้ำดีมาก มีธาตุอาหารชนิดต่างๆ ที่จำเป็นต่อพืชในปริมาณสูง และเกษตรกรใช้น้ำใต้ดินที่มีความลึกมากกว่า 50-100 เมตร ในการให้น้ำผลไม้ จึงส่งผลให้ได้รับแร่ธาตุครบถ้วน ผลผลิตที่ได้จึงมีรสชาติดี

” ด้วยลักษณะสภาพภูมิอากาศของจังหวัดที่ไม่ชื้นจนเกินไป แสงแดดที่มีความเข้มแสงสูง และพืชได้รับแสงต่อวันที่ยาวนาน ทุเรียนจึงดูดธาตุอาหารจากดินมาช่วยสังเคราะห์แสงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื้อทุเรียน จึงอุดมไปด้วยธาตุอาหารและวิตามินที่มีคุณสมบัติเฉพาะ กล่าวคือ เนื้อทุเรียนแห้งและนุ่มเหนียว เส้นใยละเอียด มีกลิ่นหอมเฉพาะไม่ฉุนมาก รสชาติมันค่อนข้างหวาน ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้บริโภค จึงอาจกล่าวได้ว่า “ทุเรียนศรีสะเกษ เป็นทุเรียนที่อร่อยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย”

ปัจจุบันผลผลิตทุเรียนศรีสะเกษ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ผลผลิตปีที่ผ่านมาไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ต่อเนื่องทุกปี โดยในปีนี้การจัดงาน “เทศกาลเงาะ-ทุเรียน ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 16-25 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณสวนปาล์มวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ มีเกษตรกรมาออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรกว่า 90 ราย ผลผลิตกว่า 2,000 ตัน , สินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสินค้า OTOP ของจังหวัดศรีสะเกษจำนวน 150 ราย , สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่คัดสรรคุณภาพการจากทั่วประเทศทั้ง 76 จังหวัด และร้านจำหน่ายสินค้าคุณภาพดี และหาซื้อได้ยาก จากประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน

กิจกรรมที่น่าสนใจในวันเปิดงาน !!วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 11.00-13.00 น. กิจกรรม “Sisaket Meet & Greet F3 Fanclub” นำโดย ใต้ฝุ่น- กนกฉัตร จากละคร เดอะคิวปิด บริษัทรักอุตลุด ช่อง 3 และช่อง 33 ฝ้าย- ธนวรรณ พิธีกรรายการบ้านพระรามสี่ ยอด -บารมี พิธีกรรายการสุขสโมสร ช่อง 13 Family และเน็ตไอดอลจาก NowFC เลย์-ปัญญภัฒน์ มาร่วมสร้างสีสรรเล่นกิจกรรมกับแฟนคลับในงาน

นอกจากนี้ยังมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตร , การประกวดสัตว์เศรษฐกิจ , งานเสนาด้านการเกษตร คลุมทั้งด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ครบทั้ง 10 วัน, การจัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตรแบบมีชีวิตเน้นให้เห็นของจริง ทั้งพืช สัตว์ และประมง รวมทั้งเครื่องจักรกลการเกษตร และนวัตกรรมต่างๆ , การจัดแสดงสินค้าของภาคเอกชน จำหน่ายรถยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร และกิจกรรมภาคบันเทิงบนเวทีทุกวัน เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร จึงขอเชิญประชาชนชาวศรีสะเกษและชาวไทยทั่วประเทศมาร่วมเที่ยวชมงาน และเลือกซื้อผลไม้สดโดยเฉพาะทุเรียนดินภูเขาไฟศรีสะเกษ จากสวนของเกษตรกรโดยตรง และสินค้าของดีศรีสะเกษ อีกมากมาย