“มีนาว” น้ำมะนาวแปรรูปพรีเมียม งัดกลยุทธ์ “Value Chain” ยกระดับเลมอนไทย มัดใจสายเปรี้ยว

“มีนาว” (Me Now) แบรนด์มะนาวแปรรูป Case Study ความสำเร็จในการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำของสหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว ดำเนินสะดวก ที่รวมกลุ่มกันเพื่อแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มในช่วงที่มะนาวมีราคาถูก สร้าง “Value Chain” นำมาสู่การต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ที่พร้อมสร้างอนาคตเด็กรุ่นใหม่ สานฝันเกษตรไทยสู่ “Smart Farmer”

ร่วมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว สร้างความแข็งแกร่ง

คุณนิวัติ ปากวิเศษ ประธานสหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว ดำเนินสะดวก เล่าถึงที่มาให้ฟังว่า วัตถุประสงค์ที่จัดตั้งสหกรณ์ขึ้นมาเนื่องจากพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เกษตรกรชาวสวนมะนาวได้รับความเดือดร้อนจากภาวะมะนาวล้นตลาด ส่งผลให้ราคาตกต่ำ ด้วยเหตุนี้ คุณนิวัติจึงได้ศึกษาตลาด ทำให้ทราบว่าจริงๆ แล้วตลาดต้องการอะไร และคาดว่าการผลิตน้ำมะนาวขึ้นมานั้นน่าจะตอบโจทย์ได้มากที่สุด ด้วยเหตุนี้ ในปี 2556 คุณนิวัติและเกษตรกรชาวสวนมะนาวบ้านแพ้ว ดำเนินสะดวก จึงลงมติกันว่าจะตั้งสหกรณ์ขึ้นมา โดยจดทะเบียนกระจายไปทั้งหมด 12 จังหวัด ซึ่ง 80% จะเป็นเกษตรกรที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครเป็นหลัก เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรวบรวมผลผลิต (Value Chain) ห่วงโซ่คุณค่า เพื่อจัดองค์ประกอบต่างๆ ในโซ่อุปทาน ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ (Products) และการบริการ (Service)

โดย Value Chain ช่วยการสร้างคุณค่า ปรับปรุงประสิทธิภาพอันจะช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับกลุ่ม ทั้งนี้ สหกรณ์สามารถใช้ Value Chain มาวิเคราะห์กระบวนการของคู่แข่งได้ด้วยว่ากระบวนการทั้งหมดของคู่แข่งทำอะไร ทำอย่างไร ตรงไหนบ้างที่คู่แข่งทำได้ดีกว่าเรา ตรงไหนบ้างที่เราควรปรับเพื่อที่จะสร้างคุณค่าให้เหนือกว่าคู่แข่ง เพื่อให้กลุ่มสามารถนำสินค้าไปจำหน่ายในตลาดที่กว้างขึ้น เป็นที่ยอมรับของเมืองไทยและต่างประเทศ

“เมื่อผลผลิตออกมามากจนล้นตลาด กลุ่มได้แก้ปัญหาด้วยการดึงซัพพลายออกจากระบบ โดยการซื้อเก็บไว้ในช่วงที่ราคาผลผลิตตกต่ำช่วงหน้าฝน ด้วยการแปรรูปผลผลิตเก็บไว้ขายหน้าแล้งหรือนอกฤดู โดยการที่เลือกตลาดหรือ Supply Chain ที่เน้นคุณภาพเป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าของสหกรณ์ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว และทำให้สินค้าเป็นที่น่าเชื่อถือและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคมากขึ้น”

“ผมมองว่าเป็นการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรชาวสวนมะนาวอย่างตรงจุด เพราะมีการกำหนดคุณภาพร่วมกัน (Value Chain) นำมาสู่การตั้งราคาผลิตผลที่เหมาะสม สร้างความแข็งแกร่งให้กับชาวสวนมะนาว” คุณนิวัติ ฉายมุมมอง

คุณนิวัติ ปากวิเศษ ประธานสหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว ดำเนินสะดวก

มะนาวบ้านแพ้ว ความเหมือนที่แตกต่างด้วยคุณภาพ

คุณนิวัติ อธิบายว่า จุดเด่นของมะนาวสหกรณ์ปลูกมะนาวบ้านแพ้วฯ คือ น้ำเยอะ กลิ่นหอม เปลือกบาง แม้จะเป็นมะนาวลูกเล็ก โดยเป็นผลมาจากการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ส่วนเคล็ดลับการทำให้มะนาวมีคุณภาพเท่ากัน รสชาติเหมือนกันทุกลูกไม่ผิดเพี้ยน คุณนิวัติ เผยว่า ต้องปลูกในฤดูกาลเดียวกันและใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอ น้ำต้องเท่ากัน จะส่งผลให้น้ำมะนาวมีรสชาติคล้ายๆ กันทุกลูก และการคัดผลมะนาวต้องมีขนาด 46 มิลลิเมตรขึ้นไป รสชาติจะดีและเหมาะสมกับการนำมาปรุงอาหารมากที่สุด

ปั้นแบรนด์ “มีนาว” แปรรูปมะนาว สร้างมูลค่าเพิ่ม-แก้ปัญหาราคาตกต่ำ

คุณนิวัติ กล่าวว่า ช่วงหน้าฝนมะนาวจะมีผลผลิตออกมาเยอะจนล้นตลาด ทำให้ราคามะนาวตกต่ำ ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดรวบรวมผลผลิตในช่วงที่ราคาตกต่ำแล้วนำมาแปรรูปเป็นน้ำมะนาวพร้อมดื่มและน้ำมะนาวแช่แข็ง จะทำให้มะนาวมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น นำมาสู่ผลิตภัณฑ์แบรนด์ “มีนาว” หรือ “ME NOW” สินค้าจากมะนาวสด 100% ซึ่งคงคุณภาพและรสชาติเหมือนเด็ดรับประทานจากต้น

โดยน้ำมะนาวเข้มข้น 100% แบรนด์ “มีนาว” มีความโดดเด่นตรงมะนาวที่นำมาแปรรูปหรือคั้นน้ำจะใช้มะนาวเขียวที่มีรสชาติและความหอมของมะนาวสด โดยใช้เทคโนโลยีการคั้นที่ทันสมัย โดยใช้เทคนิคการคั้นที่ไม่ทำให้มีความขมจากเปลือกไปเจือปน จากนั้นนำไปผ่านกระบวนน็อกด้วยความเย็นจัดที่ -30 องศาเซลเซียส 1 คืน ซึ่งจะทำให้ความละเอียดของเกล็ดน้ำแข็งมีความละเอียดสูงมาก และคงความละเอียดของเกล็ดน้ำแข็งได้นาน รสชาติและความหอมคงอยู่เกือบ 100% โดยแบรนด์ “มีนาว” ของกลุ่ม ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานรองรับทั้ง อย., ฮาลาล, โอท็อป 4 ดาว และมาตรฐาน GMP/HACCP

ด้วยเทคนิคการคั้นเฉพาะของสหกรณ์ ทำให้น้ำมะนาวที่ได้ไม่มีรสขม อีกทั้งยังมีกลิ่นหอม ส่งผลให้ผู้บริโภคให้การตอบรับค่อนข้างดี ก่อนได้รับความสนใจจากบริษัทต่างชาติ ติดต่อเข้ามาขอซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมะนาวแท้ 100% เพื่อนำไปจัดจำหน่ายในต่างประเทศ โดยมีออร์เดอร์ปีละ 100 ตัน

ปัจจุบันน้ำมะนาวแปรรูป “มีนาว” มีกำลังการผลิต 10,000 ขวดต่อวัน เจาะตลาดกลุ่มคนรักสุขภาพ ส่วนน้ำมะนาว 100% แช่แข็ง กำลังการผลิตอยู่ที่ 1,000 กิโลกรัมต่อวัน โดยตลาดจะเป็นกลุ่มร้านอาหารเป็นหลัก

นอกจากน้ำมะนาวพร้อมดื่ม “MENOW” แล้ว กลุ่มยังผลิตน้ำมะนาวเกรดพรีเมียม โดยใช้ชื่อว่า “ME NOW FRUCTOSE” เป็นน้ำมะนาวเกรดพรีเมียมป้อนตลาดเพื่อสุขภาพเป็นหลัก โดยปัจจุบันจำหน่ายให้กับ “ศิริวัฒน์ แซนวิช” นำไปผสมหญ้าหวานทำเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ บริษัทต่างชาติได้มีการเซ็นสัญญา MOU กับสหกรณ์

ในส่วนของเปลือกมะนาว สหกรณ์ก็ไม่ได้นำไปทิ้งให้เสียประโยชน์ นำไปทำน้ำยาล้างจานจากเปลือกมะนาวและน้ำมันหอมระเหย นอกจากนี้ ยังได้ทดลองทำมะนาวผง โดยมะนาวสด 10 กิโลกรัม จะได้มะนาวผง 1 กิโลกรัม ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของงานวิจัย ซึ่งหากสำเร็จก็จะเป็นสินค้าอีกชนิดหนึ่งของสหกรณ์ สร้างรายได้ในอนาคต

สหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว สร้างจุดแข็งด้วยคุณภาพ

จากความมุ่งมั่นและใส่ใจเรื่องคุณภาพในทุกขั้นตอน (Quality Supply Chain) ทำให้มะนาวจากสหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว แตกต่างจากท้องตลาด เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มโรงแรม-ร้านอาหาร และลูกค้าที่ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพ นอกจากนี้ สหกรณ์ยังแปรรูปแบบซอง 1 ลูก เพื่อความสะดวกในการใช้ในครัวเรือนด้วย

รู้จัก “สหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว ดำเนินสะดวก” เพิ่มเติมได้ที่

https://www.menowfresh.com/news

https://www.facebook.com/menowfresh/photos/

________________________________________

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ

สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิกหรือสายด่วน 1333