กรมหม่อนไหมเดินหน้าจัดงาน “ตรานกยูงพระราชทานฯ ครั้งที่ 17” มุ่งผลักดันมาตรฐานไหมไทย สร้างชื่อ สร้างรายได้ให้ประเทศ

กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ที่ทรงสืบสานและทรงให้ความสำคัญกับผ้าไหมไทย พร้อมผลักดันมาตรฐานไหมไทย มุ่งสร้างชื่อเสียง สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

นายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม

นายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า ไหมไทย เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศไทย ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล เนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมุ่งมั่นสืบสานวัฒนธรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ให้คงอยู่กับปวงชนชาวไทยและเพื่อให้ผ้าไหมไทยได้รับการยอมรับในตลาดโลก พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องหมายนกยูงไทย ให้เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ที่เน้นแหล่งที่มาของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และที่สำคัญต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้น และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสนองพระราชปณิธานอันแน่วแน่ รวมถึงร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมหม่อนไหม จึงได้กำหนดจัดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย” ครั้งที่ 17 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ที่ทรงสืบสานและทรงให้ความสำคัญกับผ้าไหมไทย

เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ผู้ทอผ้า เอกชน นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับลายผ้าไหมไทยและประวัติลายผ้าไหมไทย การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ไหมและการแปรรูป เพื่อจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหม รวมทั้งเป็นการตอกย้ำสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เชื่อมั่นในสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยที่มีเครื่องหมายรับรองตรานกยูงพระราชทานว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และผู้ประกอบการ ให้มีความมั่นคงทางอาชีพได้อย่างยั่งยืนต่อไป
การจัดงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทยฯ เป็นงานที่กรมหม่อนไหมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

สำหรับปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 17 กิจกรรมภายในงานมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระ เกียรติฯ การแสดงตรานกยูงพระราชทาน พร้อมขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ผ้าไหมตรา นกยูงพระราชทาน ผลงานการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2565 ผลงานของกรมหม่อนไหม และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหม่อนไหม เป็นต้น รวมทั้งยังมีการออกร้านจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทย และสินค้าหม่อนไหม มากกว่า 200 ร้านค้า

โดยไฮไลต์สำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะได้เลือกชม เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมที่     การันตีคุณภาพมาตรฐานหาชมยากแล้ว ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ภายใต้เรื่อง “สืบสานภูมิปัญญา พระมารดาแห่งไหมไทย” ที่กรมหม่อนไหมได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เช่น มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ มหาวิทยาลัย กรมราชทัณฑ์ สำนักงานจังหวัด บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ให้คงอยู่สืบไป

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วม “งานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2565 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354