กยท. จัดประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มชาวสวนยาง ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรถ้วนหน้า

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มว่า สำหรับการจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายของการยางแห่งประเทศไทย ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อดูแลช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางทุกคนที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

โดยทาง กยท. ได้ดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ในปี 2565 จำนวน 1,709,592 ราย ทั่วประเทศ โดยให้ความคุ้มครองแล้วตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 ถึง 14 กันยายน 2566 แบ่งออกเป็น คุ้มครองกรณีสูญเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพถาวรอย่างสิ้นเชิง ซึ่งมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ ถูกฆาตกรรม และถูกทำร้ายร่างกาย (โดยผู้เสียหายมิได้มีเจตนาให้เกิดขึ้น เพื่อหวังรับเงินเอาประกันภัย) รวมถึงอุบัติเหตุจากการขับขี่/โดยสารรถยนต์ สูงสุดรายละ 500,000 บาท นอกจากนี้ ยังได้ขยายการคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุดรายละ 250,000 บาท นอกจากนี้ กรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าปลงศพ รายละ 30,000 บาท ซึ่ง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ได้รับการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มในปี 2565 นี้

“เรียกว่าเป็นการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น อย่างเช่น การประสบอุบัติเหตุ ทาง กยท. จะดูแลเหล่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอย่างไรในสถานการณ์ที่เขาไม่อยากให้เกิดขึ้น นั่นคือสิ่งที่ กยท. จะเข้าไปดูแล อย่างน้อยก็เข้าไปเยียวยาเขาได้ในบางส่วน เจตนาเราจะเป็นในเรื่องนั้น จึงขอเชิญชวนเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ให้รีบดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิ์ และสวัสดิการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ รวมทั้งความช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ตามโครงการที่ทาง กยท. จัดทำขึ้น” ผู้ว่าการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย