บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดโครงการ TCCC CARAVAN เดินหน้ามอบความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปุ๋ยและธาตุอาหารในดิน

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดโครงการ TCCC CARAVAN เดินหน้ามอบความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปุ๋ยและธาตุอาหารในดิน เสริมสร้างทักษะและปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เยาวชน

นายทาคาฮิโระ ยามาชิตะ (คนกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์ (ที่ 4 ทางขวา) เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหารและตัวแทนพนักงานจิตอาสา บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ จัดโครงการ TCCC CARAVAN ณ โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบห้า (สมายะประชาสรรค์) จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปุ๋ยและธาตุอาหารในดิน รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกเหลือใช้เพื่อปลูกไม้ประดับ ตลอดจนส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กนักเรียนอีกด้วย โครงการ TCCC CARAVAN ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจการเอาใจใส่ต่อสังคมซึ่งบริษัทให้ความสำคัญเสมอมา

Thai Central Chemical Public Company Limited held “TCCC CARAVAN” Project, moving forward to encourage agicultural knowledge, correct usage of chemical fertilizer, soil nutrients and cultivate environmental conservation among Thai youths

Mr. Takahiro Yamashita – CEO & President (middle) and Mr. Somruk Likitcharoenphan (4th right) – Executive Officer & Senior Vice President, together with staff of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), the leading high quality NPK compound fertilizer producer and distributer in Thailand under OX-Brand held TCCC CARAVAN project at Suraoklong 15 School in Chachoengsao Province and Watdon Chedi School in Kanchanaburi Province. The objectives are to encourage agricultural knowledge, correct usage of chemical fertilizer, soil nutrients and cultivate environmental conservation through making the plant pot from recycled plastic bottles to grow ornamental plants, including promote creativity for students as well, TCCC CARAVAN Project is one of the company’s missions, “We Care for Society” which TCCC has always emphasized.