บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี รับประกาศเกียรติคุณ ระดับทองแดง สนับสนุนการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์

นางสาวธมลวรรณ ธรรมสุขัง (ทางขวา) ผู้เชี่ยวชาญระดับ 3 และ นางสาวบุญฑริกา จิตรีเที่ยง (ทางซ้าย) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ หน่วยงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนจากโรงงานนครหลวง บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ รับประกาศเกียรติคุณ ระดับทองแดง จากกระทรวงแรงงาน ในกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายเอกชาติ นาคาไชย (คนกลาง) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เป็นผู้มอบ

Thai Central Chemical Public Company Limited received the Bronze Award,

promote the Zero Accidents in the Workplace campaign

Ms.Thamonwan Thumsukhang (Right) – OSHE Specialist Level 3 and Ms.Boontarika Jittreethaingare (Left) – Senior Safety Officer of Occupational Safety and Health Environment Team the representatives from Nakhon Luang plan site of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), leading high quality NPK compound fertilizer producer and distributor in Thailand under OX-Brand, received the Bronze Award from the Ministry of Labour on the Zero Accidents in the Workplace campaign 2022. On this occasion, TCCC was honored by Mr.Ekachat Nakachai (Middle) – Deputy Director of Thailand Institute of Occupational Safety and Health (Public Organization).