กระทรวงอุตสาหกรรม ปลื้มผลจัดงาน อุตสาหกรรมแฟร์ “สินค้าดี เพื่อประชาชน” สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการสร้างรายเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 10 ล้านบาท

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ปลื้มผลการจัดงาน อุตสาหกรรมแฟร์ “สินค้าดี เพื่อประชาชน” 5 พื้นที่ห้างทั่วกรุงเทพฯ ได้แก่ เซ็นทรัล พระราม 2 เซ็นทรัล เวสต์เกต เซ็นทรัลบางนา มาบุญครอง และเซ็นทรัล ลาดพร้าว มีจำนวนผู้ประกอบการ SMEs จากทั่วประเทศเข้าร่วมออกร้าน จำหน่ายสินค้ารวมมากกว่า 250 ราย สามารถสร้างยอดขายให้ผู้ประกอบการ SMEs ผ่านช่องทางหน้าร้านร่วมกับผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถช่วยสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการ SMEs จากการประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะสามารถสร้างยอดขายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้โดยรวมงานอุตสาหกรรมแฟร์ “สินค้าดี เพื่อประชาชน” สามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจรวมกว่า 10 ล้านบาท

ดร.กฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยผลการดำเนินงานการจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ “สินค้าดี เพื่อประชาชน” 5 พื้นที่ห้างทั่วกรุงเทพฯ โดยเป็นการยกร้านค้าจากผู้ ประกอบการ SMEs ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศรวมจำนวนกว่า 250 ราย มาออกบูธเพื่อให้ประชาชนได้ เลือก ชม ชิม ช้อป พร้อมทั้งความร่วมมือจากผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มาร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัด ซึ่งสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ซึ่งผลลัพธ์การดำเนินงานทั้ง 5 พื้นที่ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจรวมกว่า 10 ล้านบาท

นอกจากนี้ จากกิจกรรมอบรมสัมมนาภายในงานในหัวข้อการสร้างแรงบันดาลใจ SMEs การสร้างรายได้ทางช่องทางออนไลน์ให้ปัง และการทำธุรกิจที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สามารถช่วยสร้างองค์ความรู้กับทั้งผู้ประกอบการ SMEs ที่มาร่วมออกบูธ และประชาชนทั่วไปที่มาร่วมรับฟัง ซึ่งถือว่าการจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ “สินค้าดี เพื่อประชาชน” ในปีนี้ประสบความสำเร็จ ทั้งในเรื่องการสร้างยอดขายให้ผู้ประกอบการ SMEs และการพัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบกิจการ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินงานจากปีนี้ ในปี พ.ศ. 2566 ที่จะถึงนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดแนวทางดำเนินการจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าปูพรมจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศซึ่งจะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในการเข้าถึงช่องทางการตลาดและพื้นที่ขายสินค้าราคาประหยัดได้ในส่วนของประชาชนในพื้นที่ก็จะสามารถจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดได้ด้วย ดร.กฤชนนท์ กล่าวปิดท้าย

ผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนทั่วไป สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ https://thaismefund.com หรือ Facebook ที่ https://www.facebook.com/thaismefund หรือเว็บไซต์กระทรวงอุตสาหกรรม https://www.industry.go.th หรือ Facebook ที่ https://www.facebook.com/industryprmoi