ชวนช็อปผลผลิตอินทรีย์จากทั่วประเทศ ใน“งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 8 ”17-19 ก.พ.66 ที่สวนสามพราน นครปฐม

มูลนิธิสังคมสุขใจ จับมือภาคีเครือข่าย เตรียมจัด “งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 8” ภายใต้แนวคิด “รวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ เพื่อเรา เพื่อโลก” ชวนช็อปผลผลิตอินทรีย์ทั่วไทย 17-19 กุมภาพันธ์นี้ ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม

กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ “งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 8 ” โดย มูลนิธิสังคมสุขใจ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชน(สสปน.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กลุ่มเซ็นทรัล กลุ่มมิตรผล PTTGC SCG Packaging Rxv Wellness Village สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทซ.) และเครือข่ายอินทรีย์ทั่วประเทศ เตรียมจัด “งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 8” ภายใต้แนวคิด “รวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ เพื่อเรา เพื่อโลก” รวมพลังคนอินทรีย์ทั้งห่วงโซ่ร่วมผลักดันเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในงานพบกับ 8 ไฮไลท์กิจกรรม เต็มอิ่มกับองค์ความรู้มากมาย สนุกกับเวิร์คช็อปสุดชิค และช็อปสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพดีจากเครือข่ายทั่วประเทศกว่า 200 บูธ

นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีและชื่นชมมูลนิธิสังคมสุขใจ ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ ภายใต้สามพรานโมเดลอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า10 ปี ทำให้เรื่องเกษตรอินทรีย์เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้าง เกษตรกรจำนวนไม่น้อยหันมาทำเกษตรอินทรีย์ ทำให้ผู้บริโภคได้มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครปฐมในการส่งเสริมและสนับสนุนการขยายสังคมอินทรีย์ทั้งห่วงโซ่ ไม่เพียงตอบโจทย์ในเรื่องอาหาร แต่ยังสามารถเชื่อมโยงในเรื่องท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทางจังหวัดมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีการจัดงานสังคมสุขใจขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นว่าทั้งผู้บริโภค เกษตรกร และประชาชน  จะได้แรงบันดาลใจใหม่ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลง ดังแนวคิดการจัดงาน เพื่อเรา…เพื่อโลก

นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ และนายกสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย หรือ TOCAในฐานะประธานจัดงานสังคมสุขใจครั้งที่ 8 กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ปลุกให้ทุกคนหันมาใสใจกับการดูแลสุขภาพเชิงรุกมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญกับการเลือกอาหารปลอดภัยที่ผลิตในระบบอินทรีย์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองและครอบครัว ดังนั้น การกลับมาของงาน “รวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ เพื่อเรา…เพื่อโลก” กับงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 8 นอกจากมีเป้าหมายตอกย้ำในเรื่องสุขภาพสำหรับคนทุกกลุ่มวัยเป็นหลัก ที่เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ยังมุ่งเน้นการดูแลสังคมให้เกื้อกูลกัน และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนควบคู่กันไปด้วยงานสังคมสุขใจ เป็นงานประจำปีที่รวมคนอินทรีย์ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งการผลิต การจำหน่าย การตลาด นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ และเป็นเวทีเชื่อมโยงพันธมิตรรายใหม่ๆ โดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็นต้นน้ำ นอกจากมีผลผลิต ออกมานำเสนอยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจขณะที่ผู้ประกอบการก็มีโอกาสพบผู้ผลิตที่หลากหลาย ส่วนผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าอินทรีย์ที่มีคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริง ทั้งได้องค์ความรู้มากมายนำกลับไปใช้ประโยซน์ เรียกว่ามางานนี้ คุ้มค่า ได้เห็นการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ในทุกมิติ

กิจกรรมไฮไลท์ที่ห้ามพลาด ได้แก่ 1. สินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพดีจากทั่วประเทศ ทั้ง ข้าว ผัก ผลไม้ สินค้าแปรรูป งาน Art & Craft  ระดมกันมาให้ช็อป 2. เวิร์คช็อปสุดชิค ที่สนุกได้ทุกวัย เน้นสอนจริง ทำเองเป็น 3. Business Matching เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร จับคู่ธุรกิจ ซื้อสินค้าอินทรีย์โดยตรงจากเกษตรกร กว่า 20 ราย 4.แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำที่มีให้เลือกหลากหลายเส้นทาง

5.ร่วมขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ง่ายๆ ผ่าน แอพพลิเคชั่น TOCA Platform 6.สนุกกับกิจกรรมสะสม Earth Points แต้มรักษ์โลก แลกรับสิทธิมากมายภายในงาน 7.พบกับ Organic Hero  และคนอินทรีย์ต้นแบบหลากหลายด้าน ที่ยินดีแบ่งปันความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ 8.นิทรรศการความรู้และเวทีเสวนาในหัวข้ออินเทรนด์ต่างๆ เช่น การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ การจัดการขยะอาหาร ขยะพลาสติก Carbon Farming และ Bio Dynamic กับการทำเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

“งานนี้เราอยากให้คนรุ่นใหม่ หรือ คนที่ทำงานด้านซีเอสอาร์ การพัฒนาที่ยั่งยืน สิ่งแวดล้อม รวมถึงน้องๆ ที่เรียนด้านเกษตร การตลาด ได้มาสัมผัส เพราะ กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในงานสังคมสุขใจครั้งที่ 8 ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ BCG Economy Model ซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐ และเทรนด์ของโลกอย่างชัดเจน ซึ่งทุกคนจะเห็นความเชื่อมโยงของสังคมอินทรีย์ กับเรื่อง Bio Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ หรือ Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน และGreen Economy หรือเศรษฐกิจสีเขียว ที่เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนประเทศไทยทั้งยังสอดรับกับกระแสโลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม”

งานสังคมสุขใจครั้งที่ 8 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม ตั้งแต่ เวลา 09.00-17.00 น. ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ สามารถจอดรถในโรงเรียนยอแซฟ อุปถัมภ์ มีบริการรถรับส่งเข้างานฟรี ตลอดทั้ง 3 วัน ข้อมูลการเดินทางสอบถามได้ที่โทร 034 322 588-93 ติดตามกิจกรรมที่ Facebook/ งานสังคมสุขใจ สวนสามพรานhttps://www.facebook.com/SangkomSookjai