บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดงานส่งเสริมความปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นายทาคาฮิโระ ยามาชิตะ (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธุ์ (ที่ 7 จากซ้าย) เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงและเป็นที่นิยมของเกษตรกรในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้า หัววัว-คันไถ จัดนิทรรศการ Safety Day ประจำปี 2566 ณ โรงงานพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และโรงงานนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้หัวข้อ “อนาคต 50 ปีข้างหน้าของไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน” ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตให้เหลือน้อยที่สุด โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอก ชุมชน และนักเรียน เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย

Thai Central Chemical Public Company Limited held the exhibition to encourage safety and environmental conservation

Mr. Takahiro Yamashita (6th Left) Chief Executive Officer and President and Mr. Somruk Likitcharoenphan (7th Left) Executive Officer & Senior Vice President together with the management team of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), the leading high quality NPK compound fertilizer producer and distributer in Thailand under OX-Brand, held the Safety Day 2023 exhibition at Phrapadaeng plant site in Samut Prakan Province and at Nakhon Luang plant site in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province under topic “TCCC’s Next Five Decades move toward environmental and energy safety”, in order to raise awareness about the safety of the workplace, participation in environmental conservation, and utilization of natural resources with high efficiency, including waste reduction. TCCC opened the opportunity for external organizations, communities, and students to attend this activity.