บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ฉลองครบรอบ 50 ปี มุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม จัดกิจกรรมเย็บเต้านมเทียม ส่งมอบให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ จัดกิจกรรมเย็บเต้านมเทียม ในโครงการ TCCC WE CARE ซึ่งมี คุณพาณี ตรีคุณา เป็นวิทยากรมามอบความรู้และสอนวิธีการเย็บเต้านมเทียมให้แก่พนักงานจิตอาสาภายในองค์กร วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งมอบเต้านมเทียมให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยสามารถนำไปใช้และมีความมั่นใจในการดํารงชีวิตมากขึ้น กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของบริษัท และเป็นพันธกิจที่บริษัทมุ่งเน้นการเอาใจใส่ต่อสังคม ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญตลอดมา

Thai Central Chemical Public Company Limited’s 50th Anniversary focuses on social charity with the Breast Prosthesis Sewing activity for breast cancer patients

Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), the leading high-quality NPK compound fertilizer producer and distributor in Thailand under OX-Brand, held the breast prosthesis sewing activity in the “TCCC WE CARE” project with Mrs. Panee Teekuna as a speaker to provide the knowledge and how to sew the artificial breast for in-house volunteer employees. The objectives are to deliver the breast prosthesis to cancer patients at the Phramongkutklao hospital, improve their quality of life, and make them more confident. This activity is part of the company’s 50th anniversary celebrations and the company’s mission, “We Care for Society,” which TCCC has always emphasized.