เจียไต๋ ผสานโครงการทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน มอบเงินสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ศิริราช ส่งเสริมงานวิจัยและช่วยเหลือผู้ป่วยจอตาเสื่อม

กรุงเทพฯ 9 มีนาคม 2566 – นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน สานต่อการดำเนินการโครงการ มอบเงินสนับสนุนมูลค่า 1,288,888 บาทให้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคจอตาเสื่อม โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงละอองศรี อัชชะนียะสกุล หัวหน้าโครงการวิจัย “เซลล์บำบัดสำหรับโรคจอตาเสื่อมที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม” เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองงานองค์กรสัมพันธ์ A และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

นอกจากความมุ่งมั่นในการยกระดับวงการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับคนไทยแล้ว เจียไต๋เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อการรักษาอย่างทันท่วงที จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยทางการแพทย์ของศิริราช เพื่อพัฒนาวิธีรักษาและเพื่อช่วยชะลอความรุนแรงของโรคให้แก่ผู้ป่วยโรคจอตาเสื่อมผ่านโครงการทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน

เจียไต๋เชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนหนึ่งที่ช่วยทำให้คนไทยสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ขององค์กร