บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ สนับสนุนการประชุมวิชาการ เสริมพลังกาย สร้างพลังความรู้ สู่สุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ

นายบุญชัย ก่อเกียรติพิทักษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป และ นายสันติ วิเชียรฉาย (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่าย จากโรงงานพระประแดง บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ มอบของที่ระลึกให้แก่ตัวแทนสถาบันราชประชาสมาสัย เพื่อสนับสนุนการประชุมวิชาการภายใต้หัวข้อ Healthy Living เสริมพลังกาย สร้างพลังความรู้ สู่สุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญและส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง

Thai Central Public Company Limited supported the Academic Conferences to improve health, knowledge, and well-being in the workplace

Mr. Bunchai Kokiatphithak (2nd Left) – General Manager and Mr. Santi Wichianchay (1st Left) – Department Manager from Phrapradaeng Plant Site of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), leading high quality NPK compound fertilizer producer and distributor in Thailand under OX-Brand, delivered the souvenirs to representatives of the Raj Pracha Samasai Institute in order to support the Academic Conferences on Healthy Living, improve health, knowledge, and well-being in the workplace with participation, which TCCC places great importance and always supports the good health for employees.