อ.ต.ก.จับมือพันธมิตร จัดงาน “ ยกสวนตะลอนกรุง”นำเกษตรกรขายผลไม้ถึงมือผู้บริโภคตัดพ่อค้าคนกลางหวังดันราคาเพิ่ม5%จากหน้าสวน

นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดเผยว่า อ.ต.ก.ดำเนินการโครงการส่งเสริมตลาดผู้บริโภคผลไม้ไทย โดยแบ่งเป็นกิจกรรมสนับสนุนการระบายผลไม้ออกจากแหล่งผลิตในช่วงผลผลิตออกมากในฤดูกาลจำนวน 3 ครั้ง และกิจกรรม “ยกสวนตะลอนกรุง” ซึ่ง อ.ต.ก.ร่วมกับ กรมประมงและการประปานครหลวง โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างเดือนพ.ย. 2565-ก.ย.2566 เดือนละ 1 ครั้ง รวม 10 ครั้ง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ หลังสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)เปิดผลสำรวจคาดการณ์ผลผลิตผลไม้ภาคใต้ปีนี้จะมีประมาณ 9.3 แสนตัน เพิ่มขึ้น 84 %จากปีก่อน

นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ.ต.ก.

ดังนั้นเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลไม้ของเกษตรกรที่ออกมากระจุกตัวพร้อมๆกัน เป็นการระบายผลผลิตผลไม้ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก อาทิ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง มะม่วง ลิ้นจี่ และ ลําไย อ.ต.ก.จึงจัดกิจกรรม”ยกสวนตะลอนกรุง” ให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกร นํามาจําหน่ายตั้งเป้าเกษตรกรสามารถขายได้ราคาสูงขึ้น 3-5% จากมูลค่าจําหน่ายหน้าสวน

“อ.ต.ก.เป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดราคาที่เป็นธรรมและนำตลาด ให้เกษตรกรสามารถนำผลผลิตที่ออกสู่ตลาดจำนวนมากในเวลาพร้อมๆกัน อาจทำให้ราคาตกต่ำ ออกมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง โดยไม่ผ่านคนกลาง ในสถานที่มีศักยภาพทั่วประเทศ โดยเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และอ.ต.ก.ยัง และยังเปิดให้ผู้บริโภคได้สั่งจองผลไม้ของเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร ล่วงหน้า (Pre-Order) อีกด้วย”

นายปณิธาน กล่าวว่า อ.ต.ก. สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการส่งเสริม แปรรูปและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง เพื่อมุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่มีมูลค่าสูง ช่วยขยายช่องทางตลาดเกษตรและการจัดหาตลาดใหม่เพิ่มให้แก่เกษตรกร เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร อาทิ ผลไม้ ที่ตกต่ำในช่วยผลผลิตกระจุกตัว

สำหรับตารางกิจกรรม “ยกสวนตะลอนกรุง” ระหว่างเดือนเม.ย. – ก.ย. 2566

ตลาด อ.ต.ก.

•18 – 24 เม.ย.66 ,22 – 28 พ.ค.66 ,26 มิ.ย. – 2 ก.ค. 66 ,21 – 27 ก.ค.66 และ 28 ส.ค. – 2 ก.ย.66

กรมประมง

•25 – 28 เม.ย.66 ,30 พ.ค. – 2 มิ.ย.66 ,4 – 7 ก.ค.66 ,8 – 11 ส.ค.66 และ 5 – 8 ก.ย.66

การประปานครหลวง

•25 – 28 เม.ย.66 ,30 พ.ค. – 2 มิ.ย.66 ,27 – 30 มิ.ย. 66 ,24 – 27 ก.ค.66 และ 29 ส.ค. – 1 ก.ย.66


นายปณิธาน กล่าวต่อว่า ขณะนี้ตลาดอ.ต.ก.พร้อมต้อนรับทุกคนเข้ามาใช้บริการ หลังการระบาดของโรคโควิด-19 จนต้องถือโอกาสปรับปรุงมาตรฐานตลาด ร้านค้า และมาตรฐานการให้บริการของพ่อค้า แม่ค้า โดยประสานกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ มาตรวจสอบมาตรฐาน ของสินค้า ตาชั่งสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

หลังมีการพบเนื้อสัตว์มีสารปนเปื้อนหลายครั้งเมื่อก่อนหน้านี้ อ.ต.ก.จึงประสานกรมปศุสัตว์ เพื่อมอบป้าย“ปศุสัตว์ OK”ให้แผงขาย และยืนยันสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย เพราะมาตรฐาน“ปศุสัตว์ OK” จะตรวจสอบมาตรฐานครอบคลุมกระบวนผลิต ตั้งแต่ระบบการเลี้ยงสัตว์ต้องมาจากฟาร์มมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) โรงฆ่าที่ถูกกฎหมายกระบวนการฆ่าสัตว์ถูกสุขลักษณะ โรงแปรรูปที่ได้มาตรฐาน และสถานที่จำหน่ายถูกสุขอนามัย

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบตาชั่งตวงวัด ให้ร้านค้าใช้ตาชั่งที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน เพื่อให้การจำหน่ายสินค้าในตลาดอ.ต.ก.จำหน่ายสินค้าเต็มน้ำหนัก ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค ส่วน สธ.ก็เข้าตรวจสารพิษตกค้างในผัก ผลไม้ และอาหาร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

“ ที่ผ่านมา ช่วงก่อนเกิดโควิดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็น จีน มาเลเซีย ฮ่องกง ญี่ปุ่น ยุโรป และอเมริกา ส่วนใหญ่เมื่อมาเที่ยวเมืองไทย จะต้องมาเดินตลาดอ.ต.ก. เพราะ ตลาดอ.ต.ก.เป็นตลาดสดที่ต่างชาติรู้จัก หลังจากเว็บไซต์ CNN ยกให้ติดอันดับ 4 ของตลาดสดที่ดีที่สุดในโลก และบริษัททัวร์ก็บรรจุ ตลาดอ.ต.ก. เป็นหนึ่งในแพ็คเกจท่องเที่ยวเมืองไทย ดังนั้นหลังการเปิดประเทศ ตลาดอ.ต.ก. จึงเร่งสร้างมาตรฐานสินค้าและบริการ เพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวให้กลับมาเยือนอ.ต.ก.อีกครั้ง”

นายปณิธาน กล่าวว่า จากนี้ต่อไป ตลาด อ.ต.ก.ต้องเป็นตลาดที่ขายสินค้า คุณภาพ สด ถูกหลักอนามัย และ อ.ต.ก.ไม่ได้จำหน่ายแค่ผัก ผลไม้ แต่จะครอบคลุมไปถึงอาหารสด อาหารแปรรูป สินค้าเกษตรอินทรีย์ ตลาดกล้วยไม้ รวมถึงตลาดสัตว์เลี้ยง และซื้อของที่ตลาดอ.ต.ก. ต้องมั่นใจในเรื่องของคุณภาพ มาตรฐานและความคุ้มค่าเงิน หากใครบอก อ.ต.ก.ของแพง ที่ไหนที่ขายสินค้าเกรดเดียวกับอ.ต.ก. ราคาถูกกว่าบอกมาเลย หลังผ่านพ้นวิกฤตโควิด อ.ต.ก. มีการตรวจมาตรฐานร้านค้าและสินค้า ใครซื้อสินค้าอ.ต.ก. ก็จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ไร้สารเคมีตกค้าง