เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพชายแดนใต้ รวมพลังชาวสวนทุเรียน 3 จังหวัด เปิดบ้าน โชว์กระบวนการผลิตทุเรียนคุณภาพ

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพชายแดนใต้ รวมพลังชาวสวนทุเรียน 3 จังหวัด เปิดบ้าน โชว์กระบวนการผลิตทุเรียนคุณภาพ พร้อมแสวงหาพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมผลักดันทุเรียนใต้สู่สากลด้วยความมั่นใจในคุณภาพที่ดีที่สุด

นายเอกพล เพ็ชรพวง ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพชายแดนใต้ กล่าวว่า เครือข่ายฯ ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของวิสาหกิจทุเรียนคุณภาพ 20 วิสาหกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมกันจัด “มหกรรมเปิดบ้านเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพชายแดนใต้” ขึ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ แปลงตัวอย่างของนายแจ้ง อินทิมา ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

“งานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนทั้ง 3 จังหวัด เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในการผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพ รวมทั้งเชิญชวนให้ผู้บริโภคและผู้รับซื้อทุเรียนเข้ามาชมกระบวนการผลิตทุเรียนคุณภาพที่ผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีของเครือข่ายฯ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าทุเรียนของเราดีจริง ตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่การดูแลไปจนถึงการเก็บเกี่ยว คู่ค้าของเรานอกจากจะมั่นใจได้ในคุณภาพว่าดีที่สุดแล้ว ยังมั่นใจได้ในกำลังการผลิตรวมกันของเครือข่ายฯ ว่า จะมีมากที่สุดในสามจังหวัดอีกด้วย โดยคาดการณ์ปริมาณผลผลิตในปีนี้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,203 ตัน”

นายเอกพล กล่าวด้วยว่า ทุเรียนคุณภาพในปีนี้ ติดดอกเกือบ 100% ปริมาณผลผลิตจึงจะมีมากกว่าปีที่แล้วกว่า 2 เท่า แม้ปีนี้จะเกิดภาวะแห้งแล้งในพื้นที่ภาคใต้ แต่ระบบน้ำที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุน ทำให้เกษตรกรสมาชิกเครือข่ายไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเลย

“ที่สำคัญ ในปีนี้เรามีการดูแลคุณภาพของทุเรียนอย่างเข้มงวด เพื่อให้ได้ผลผลิตหนามเขียว ไม่มีหนอน มีการอบรม ติดตามผล ให้คำแนะนำ เก็บข้อมูล ประเมินผลการผลิตทุเรียนทั้ง 4 ระยะ ตั้งแต่ระยะเตรียมต้นสะสมอาหาร ระยะดอก ระยะผล จนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต ฉะนั้น รับประกันได้ว่า ทุเรียนที่มาจากเครือข่ายฯ คือ ทุเรียนคุณภาพจริงๆ”

การเปิดบ้านทุเรียนฯ ครั้งนี้ ทางเครือข่ายยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับองค์ความรู้ ตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานที่จำหน่ายสินค้า และการบรรจุแผนงานของเครือข่ายฯ ไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อผลักดันให้ทุเรียนคุณภาพสามชายแดนใต้ สามารถต่อยอดการดำเนินงานและการรวมกลุ่มเครือข่ายออกไปให้กว้างขวางและยั่งยืน

ทั้งนี้ “มหกรรมเปิดบ้านเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพชายแดนใต้” ประกอบด้วย กิจกรรมเยี่ยมชมแปลงตัวอย่าง และพบปะพูดคุยกับเกษตรกรชาวสวนทุเรียน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เวทีเสวนากลุ่มเครือข่ายฯ ผู้ผลิตทุเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ ในหัวข้อ “ทิศทางการผลิตทุเรียนคุณภาพจังหวัดชายแดนใต้” และเวทีเสวนาล้งทุเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ ในหัวข้อ “แนวโน้มการตลาดทุเรียนชายแดนใต้” โครงการเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือโครงการทุเรียนคุณภาพ เป็นโครงการที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมกับหลายหน่วยงานพื้นที่ เช่น จังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ฯลฯ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนสมาชิก ใน 20 วิสาหกิจชุมชน รวมกัน 253 ราย จำนวน 10,020 ต้น