ฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์) เปิดฟาร์มโชว์เทคโนโลยีการเกษตร ต้อนรับคณะ AGRICONNECT 2023 งานประชุมเกษตรยั่งยืน

กรุงเทพฯ 7 มิถุนายน 2566 – เมื่อเร็วๆ นี้ ฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์) แบรนด์ธุรกิจเทคโนโลยีการเกษตร โดยบริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย เปิดสถานีวิจัยเจียไต๋ จังหวัดกาญจนบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนกว่า 100 ท่านจากการประชุมและนิทรรศการนานาชาติ AGRICONNECT 2023 หรือการประชุมการเกษตรยั่งยืนระดับสากล จัดโดยสมาคมเกษตรเยอรมัน (ดีแอลจี) และ วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิก ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์) ได้นำเสนอเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ กุญแจสำคัญที่ผลักดันขีดความสามารถของการเพาะปลูกในไทย อาทิ โรงเรือนอัจฉริยะและระบบภายในโรงเรือนต่างๆ เช่น ระบบให้น้ำ ระบบให้ปุ๋ย ระบบปรับอากาศ สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ เป็นต้น รวมถึงได้สาธิตการบินโดรนเพื่อการเกษตรของ 2 แบรนด์ชั้นนำ DJI และ XAG ให้กับคณะผู้ร่วมงานได้รับชมและเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรอย่างใกล้ชิด ตอกย้ำพันธกิจหลักของเจียไต๋ในการนำนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาด้านการเกษตร เพื่อส่งมอบความยั่งยืนด้านอาหาร และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกภาคส่วน