“ส่งต่อบุญ” ศูนย์ผลิตภัณฑ์นมเกษตร มอบเงิน 188,880 บาท จากแคมเปญนมเกษตร เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินจำนวน 188,880 บาท จากโครงการนมเกษตร เพื่อนนทรีปีที่ 80 KU Milk for KU Hospital ซึ่งนำเงินรายได้จากการซื้อนมเกษตร ทุก 1 ถุง หักเงิน 1 บาท สมทบสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ ประชาชนผู้สนใจสามารถร่วมแคมเปญดังกล่าวได้จนถึง 31 ธันวาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อการเรียนการสอน วิจัย เพื่อการผลิตแพทย์ และให้บริการทางการแพทย์ แก่ประชาชนในบริบทของเวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม (Agro-Medicine and Bio-Innovation) และมุ่งหวังเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำลังจะมีอายุครบ 80 ปี ในปี 2566 ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญ ในการก้าวสู่ทศวรรษที่ 9 ของมหาวิทยาลัย ที่จะก้าวไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาระดับสากล ประกอบกับการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ระบบสาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก จากสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่อีกมากมาย

โดยขณะนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า และร่วมบริจาคได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ผ่านเว็บ Donation punboon https://www.punboon.org/foundation/01162

2. ผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 069-2-77187-6 ชื่อบัญชีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดตามเพจคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก้าวสำคัญในการรับใช้สังคมและประเทศชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในทศวรรษที่ 9 ได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100086218923974