กรมปศุสัตว์ รุกยกระดับปศุสัตว์ฮาลาลภาคใต้ เชิญผู้สนใจชมนิทรรศการ รับคำปรึกษา

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2566 (World HAPEX 2023) จัดโดยสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เพื่อยกระดับความสามารถและสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการฮาลาลไทยสู่ตลาดฮาลาลโลก รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการฮาลาลให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการเชิงสุขภาพ

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์

โดยในงานนี้ กรมปศุสัตว์ ได้เตรียมเข้าร่วมจัดนิทรรศการในแนวคิด “ปศุสัตว์ฮาลาลเพื่อสุขภาพ” เริ่มจากต้นน้ำถึงปลายน้ำของการผลิตเนื้อสัตว์ผ่านการกำกับดูแลด้านมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ และผ่านการรับรองมาตรฐานฮาลาลจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์

ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก เป็นอันดับ 4 ของโลกสร้างมูลค่ามากกว่า 1 แสนล้านบาท อีกทั้งสินค้าปศุสัตว์ฮาลาลไทยได้รับการยอมรับให้สามารถส่งออกไปยังประเทศอิสลามหลายประเทศ เช่น ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ บาห์เรน คูเวต การ์ตา โอมาน มาเลเซีย และบรูไน เป็นต้น

สำหรับผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมปศุสัตว์ ได้ที่ หมายเลข H1 ในวันและเวลาที่กำหนด และหากมีข้อปรึกษาหารือ หรือขอคำแนะนำสำหรับการยกระดับมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งคำถามผ่านทาง QR code เพื่อให้ทีมงานสามารถให้ข้อแนะนำและบริการท่านได้ตรงใจ