อ.ต.ก. เชิญจับจ่ายสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 11-15 ส.ค. นี้

อ.ต.ก. เชิญจับจ่ายสินค้าเกษตรคุณภาพสูงจากเกษตรกรโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ในงาน “อ.ต.ก. สินค้าเกษตรคุณภาพสูง ORTORKOR SELECT THAILAND BEST AGRICULTURAL” 11- 15 ส.ค. นี้ 

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ยกทัพสินค้าเกษตรคุณภาพสูงให้ประชาชนได้จับจ่ายทั้งของกินของใช้ หมู เนื้อ ไก่ ไข่ อาหารทะเล ข้าวสาร ผลไม้ ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้าภายใต้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การันตีสินค้าเกษตรคุณภาพสูงจาก อ.ต.ก. มาจำหน่ายในราคาที่คุ้มค่า โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ในงาน “อ.ต.ก. สินค้าเกษตรคุณภาพสูง ORTORKOR SELECT THAILAND BEST AGRICULTURAL” ระหว่างวันที่ 11-15 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-19.00 น. ณ บริเวณศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง

นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เผยว่า อ.ต.ก. ในฐานะหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมขับเคลื่อนด้านการตลาด สนับสนุนและส่งเสริมสร้างช่องทางการตลาดให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรนำผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมในครัวเรือนมาจัดจำหน่ายโดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศมีราคาตกต่ำ

ตลาด อ.ต.ก. มีพื้นที่กว่า 6,500 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ถนนย่านพหลโยธิน ริมคลองบางซื่อ จตุจักร เพื่อเป็นพื้นที่ส่วนกลางในการช่วยเหลือเกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพมาจัดจำหน่าย ในราคาที่เป็นธรรมกับผู้บริโภค และเป็นรู้จักกันเป็นอย่างดี สำหรับผู้บริโภค ในฐานะแหล่ง ช้อป ชิม ชิล สินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพพรีเมี่ยมแห่งใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร ยังเป็นที่รู้จักและจุดมุ่งหมาย (Destination) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอีกด้วย และตลาด อ.ต.ก. ได้รับการจัดอันดับจากสถานีโทรทัศน์ซีเอ็นเอ็น (สหรัฐอเมริกา) ให้เป็นตลาดที่ดีที่สุดอันดับที่ 4 ของโลก ซึ่งเป็นการการันตีว่าตลาด อ.ต.ก. เป็นตลาดสดที่คู่ควรแก่การมาเยือน

ปัจจุบัน อ.ต.ก. มีผู้มาใช้บริการประมาณวันละ 5,000 คน ใน 1 ปีจะมีผู้มาใช้บริการประมาณไม่ต่ำกว่า 1,825,000 คน และพื้นที่ของ อ.ต.ก. เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสามารถเชื่อมโยงศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียน รองรับผู้มาจับจ่ายใช้สอยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

และเพื่อต่อยอดนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และตอกย้ำภาพลักษณ์ให้ตลาดสินค้าเกษตรพรีเมี่ยมของไทย อ.ต.ก. จึงได้การดำเนินงานการพัฒนาตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน จัดตั้งเป็น “ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom)” เป็นศูนย์กลางอาหารและสินค้าเกษตรคุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทย

เพื่อเป็นช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานรองรับสินค้าเกษตรคุณภาพสูง พร้อมทั้งยังเป็นศูนย์รวมการเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตรคุณภาพของประเทศไทย ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้บริโภคและผู้ส่งออก รวมถึงเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการบริโภคสินค้าเกษตรคุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่าภายใต้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง จาก อ.ต.ก.

ซึ่ง ทาง อ.ต.ก. จะเปิดให้บริการศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง เป็นครั้งแรกในงาน Grand Opening “อ.ต.ก. สินค้าเกษตรคุณภาพสูง ORTORKOR SELECT THAILAND BEST AGRICULTURAL” ระหว่างวันที่ 11-15 สิงหาคม 2566 นี้ เวลา 10.00-19.00 น. ณ บริเวณศูนย์แสดงสินค้าเกษตรคุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) บริเวณ อ.ต.ก. ก่อนขึ้นทางพิเศษศรีรัช จึงขอเชิญชวนประชาชนมาจับจ่ายสินค้าเกษตรคุณภาพสูง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ได้นำผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมในครัวเรือนมาประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ภายในงาน มีกิจกรรมออกร้านจัดแสดง และจำหน่ายสินค้า สาธิตผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายภายในงาน มินิคอนเสิร์ต กิจกรรมส่งเสริมการขาย และกิจกรรมออกร้านจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพสูง จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในราคาพิเศษ อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หรือ SME สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และอีกมากมาย มาวางจำหน่ายภายในงานอีกด้วย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100095393588926

LINE Official Account: https://line.me/R/ti/p/@928tpjfu

Google map : https://goo.gl/maps/657fa8xAuJAYYtZT9

# # #

สื่อมวลชนสามารถติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้ที่ : คุณวีร์สุดา ทองสุข โทร. 097-250-0994