บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดกิจกรรม ทีมช่างเพื่อน้องประจำปี 2566

นายบุญชัย ก่อเกียรติพิทักษ์ ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต และทีมช่างจิตอาสา บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) สาขาโรงงานพระประแดง ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ จัดกิจกรรมทีมช่างเพื่อน้องประจำปี 2566 ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูประถัมภ์ โดยสร้างแปลงปลูกผักเพื่อโครงการสวนสวยกินได้ รวมทั้งติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ตามทางเดิน และพัดลมเพดานในศูนย์เรียนรู้ของโรงเรียน ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญและใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยสนับสนุนกิจกรรมของสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

Thai Central Chemical Public Company Limited held the technician team for the children project in 2023

Mr. Bunchai Kokiatphithak – General Manager of Operation Support Division together with technician and volunteer team at Prapadaeng Plant site of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), a leading high quality NPK compound fertilizer producer and distributor of chemical fertilizer in Thailand under OX-Brand, held the technician team for the children project in 2023 at Rajprachasamasai under the Royal Patronage School to build the edible vegetable garden, as well as install solar panels in walkways and ceiling fans in the learning center school. TCCC places great importance on improving the quality of life by continually supporting social and community activities.