บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี เดินหน้าจัดโครงการ TCCC CARAVAN

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี เดินหน้าจัดโครงการ TCCC CARAVAN มอบความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของพืชและความเข้าใจเกี่ยวกับปุ๋ย เสริมสร้างทักษะและปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้นักเรียนในชุมชน

นายณัฐกร จิตราภัณฑ์ ผู้จัดการทั่วไปสายงานกิจการทั่วไป พร้อมพนักงานจิตอาสา บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ ร่วมกับตัวแทนจำหน่ายในชุมชน จัดโครงการ TCCC CARAVAN ให้กับโรงเรียนบ้านเขาหวาย จังหวัดระยอง โรงเรียนบ้านไตรคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และโรงเรียนวัดโพธิ์หอม จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของพืชและความเข้าใจเกี่ยวกับปุ๋ย รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกเหลือใช้เพื่อปลูกไม้ประดับ โครงการ TCCC CARAVAN ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจการเอาใจใส่ต่อสังคม ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญและจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

Thai Central Chemical Public Company Limited has continuously arranged the TCCC CARAVAN Project to provide knowledge of plant components and correct usage of chemical fertilizer to enhance skills and cultivate environmental conservation among students in the community

Mr. Nuttakorn Chitraphan  – General Manager of General Affairs Division and the volunteer staff of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), a leading NPK compound fertilizer producer and distributor in Thailand under OX-Brand, together with dealers in the community, held the TCCC CARAVAN Project at Bankhaowai School in Rayong Province, Bantrikiri School in Nakhon Sawan Province, and Wat Pho Hom School in Singburi Province.The objectives are to provide knowledge of plant components and correct usage of chemical fertilizer, including cultivate environmental conservation and creative thinking through making plant pots from recycled plastic bottles to grow ornamental plants. The TCCC CARAVAN project is considered part of our mission to care for society, which TCCC gives importance and organizes continuous activities every year.