อธิบดีกรมการข้าว​ รับข้อร้องเรียน​ สมัชชาคนจน​ เร่งแก้ปัญหาราคาข้าวหอมมะลิ

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว​ พร้อมด้วย​ นายธิติ​ โลหะปิยะพรรณ​ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ และผู้บริหารกรมการข้าว เดินทางมาพบปะพูดคุย​ เพื่อรับข้อร้องเรียนจากตัวแทนสมัชชาคนจน ถึงประเด็น​การเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาราคาข้าวหอมมะลิที่ปลูกนอกเขต 23 จังหวัด (อีสาน 20 จังหวัด และจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา) อาทิ​ ชาวนา​ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดปราจีนบุรี​ ฯลฯ ที่กำลังประสบปัญหาจากการขายข้าวหอมมะลิที่ได้ราคาต่ำกว่าข้าวหอมมะลิที่ปลูกในเขต ถึงเฉลี่ย 2,000 บาทต่อตัน

นายณัฏฐกิตติ์​ กล่าวว่า​ จากปัญหาดังกล่าว กรมการข้าวได้แก้ปัญหามาอย่างยาวนานกว่า 15 ปี ซึ่งตามหลักวิชาการแล้ว ข้าวหอมมะลินอกเขตนั้นมีลักษณะและคุณสมบัติประจำพันธุ์เหมือน​กับข้าวหอมมะลิที่ปลูกในเขตทุกประการ​ ดังนั้น เพื่อ​เป็นการแก้ไขถึงปัญหาดังกล่าวให้เกษตรกร​ กรมการข้าวจะนำเรื่องดังกล่าวหารือกับกระทรวงพาณิชย์ เสนอคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวด้านการผลิต ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นประธาน และเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ​ (กขช.) ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ถึงทางออกในการแก้ปัญหานี้ต่อไป