พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี ชวนเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ เมล็ดพันธุ์ของพระราชา 13-14 มกราคมนี้

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เชิญชวนเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ “เมล็ดพันธุ์ของพระราชา” จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดและเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้กับเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ลงมือปฏิบัติ เสริมสร้างทักษะประสบการณ์ความสุขในวิถีเกษตรและการพึ่งตนเอง ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายให้ร่วมสนุก ในวันที่ 13 มกราคม 2567 พบกับกิจกรรมพิเศษ ชวนน้องๆ หนูๆ ร่วมสนุกและเรียนรู้ปรัชญาเกษตรพอเพียงที่สอดแทรกสาระความรู้ ผ่านกิจกรรม Walk rally วิถีเกษตร กว่า 20 ฐาน พร้อมลุ้นรับของรางวัลจัดเต็มตลอดงาน

โดยปีนี้เป็นครั้งแรกที่เปิดตลาดค้าขาย สำหรับชาวฟันน้ำนมประธานบริษัทตัวจิ๋ว 50 ร้าน และเพลิดเพลินชม ช้อปกับสินค้าผลผลิตปลอดภัยจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ วันที่ 13-14 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี