เชิญชมงาน “วันนักประดิษฐ์ 2567” ระหว่างวันที่ 2-6 ก.พ. 67 ณ ศูนย์นิทรรศการฯ ไบเทค บางนา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์ 2567 Thailand Inventors; Day 2024” ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Event Hall 100-102 : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

“สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมชัั้นนำของประเทศ” พบนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมากกว่า 1,000 ผลงาน นิทรรศการ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯนิทรรศการรางวัลการวิจัยแห่งชาติ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากหน่วยงานเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ มหกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ IPITEx 2024 นิทรรศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน Thailand New Gen Inventors Award 2024 : I-New Gen Award 2024  นิทรรศการ Highlight อาทิ Youth Power ขับเคลื่อน Soft Power, The Survival Game ตะลุยภัยพิบัติ, Aerokids นักคิดประดิษฐ์โดรน

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาและฝึกอบรม มากกว่า 100 หัวข้อ

การเสวนาในหัวข้อการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประดิษฐ์คิดค้น

การฝึกอบรมอาชีพ

ลงทะเบียนและรายละเอียดเพิ่มเติม https://inventorsday.nrct.go.th/