ก่อนไปเรียนต่อต่างประเทศ มีอะไรบ้างที่ต้องเตรียม!!

สำหรับผู้ที่กำลังจะไป เรียนต่อต่างประเทศ จำเป็นจะต้องมีการเตรียมตัวที่ดี ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของทุนทรัพย์ แผนการเรียน หรือการเตรียมความพร้อมในด้านของภาษา เพื่อที่จะได้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้ได้อย่างราบรื่น ซึ่งบทความนี้จะมาเตรียมความพร้อมให้กับคุณก่อนเดินทางจริง

1. วางแผนหาข้อมูลเรียนต่อต่างประเทศให้พร้อม

เมื่อคุณมีความคิดว่าจะไปเรียนต่อต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงในการผิดพลาด จะต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมก่อน โดยจะต้องทำการวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆ ทั้งในเรื่องของการเลือกมหาวิทยาลัย การเลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อให้ทราบถึงวุฒิการศึกษาหรือระดับผลการเรียนเฉลี่ย และเกณฑ์ในการสมัคร เมื่อถึงช่วงเวลาที่จะไปจริงแล้วจะได้พร้อมไปในทันที และนอกจากข้อมูลทางด้านการศึกษาแล้ว อย่าลืมหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศหรือเมืองที่จะไปอยู่ด้วยจะได้ปรับตัวได้ง่ายและเร็วขึ้น

2. ฝึกทักษะด้านภาษาให้พร้อมก่อนไป

การเรียนต่อต่างประเทศ แน่นอนว่าสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ ก็คือ ทักษะทางด้านภาษา โดยประเทศที่นิยมไปเรียนต่อ อย่างเช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศแคนาดา จะมีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เพราะฉะนั้นทางสถาบันจะมีการขอผลทดสอบภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นผลสอบ IELTS หรือ TOEFL และต้องมีการใช้ภาษาเพื่อเขียน SOP (Statement of Purpose) หรือจดหมายแนะนำตัวอีกด้วย เพื่อให้พร้อมสำหรับการไปเรียนต่อ จะต้องมีการฝึกทักษะทั้งในเรื่องของการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเป็นประจำ

3. ทุนทรัพย์ในการเรียนต้องพร้อม 

ในการไปเรียนต่อปัจจัยทางด้านทุนทรัพย์ถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากทีเดียว ดังนั้น หากมีการวางแผนไว้ว่าจะไปเรียนต่อต่างประเทศ จะต้องมีการเตรียมทุนเพื่อการศึกษาเอาไว้ให้พร้อม โดยจะต้องคำนวณทั้งค่าเทอม ค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายต่างๆ และเงินสำรองในกรณีฉุกเฉินด้วย สำหรับค่าเทอมนั้นอาจขึ้นอยู่กับประเทศที่ไปและอาจขึ้นอยู่กับสถาบันหรือหลักสูตรที่เลือกเรียน ซึ่งเราได้ยกตัวอย่างค่าเทอมเฉลี่ยส่วนใหญ่ของประเทศอังกฤษ เยอรมนี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ มาให้คร่าวๆ ดังนี้

  • ค่าศึกษาระดับปริญญาตรีเฉลี่ย 600-1,500k
  • ค่าศึกษาระดับปริญญาโทเฉลี่ย 700-1,500k
  • ค่าศึกษาระดับปริญญาเอกเฉลี่ย 800-1,500k

4. เตรียมความพร้อมเรื่องการขอวีซ่าก่อนไปเรียนต่อต่างประเทศ 

หากต้องการจะไปเรียนต่อต่างประเทศการขอวีซ่า คือเรื่องที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆ เช่นเดียวกัน และแต่ละประเทศจะมีคุณสมบัติหรือเกณฑ์ในการขอวีซ่าที่แตกต่างกันออกไป หากวางแผนเอาไว้แล้วว่าจะไปเรียนต่อที่ประเทศไหนจะต้องทำการศึกษาว่าประเทศนั้นๆ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง โดยการขอวีซ่านักเรียนหลักๆ จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • ทำการกรอกใบคำร้องขอวีซ่า และยื่นเอกสารที่สถานทูตกำหนด
  • ทำการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า
  • นัดสัมภาษณ์กับทางสถานทูต

5. เตรียมเอกสารสำคัญต่างๆ ให้ครบถ้วน

เมื่อขอวีซ่าผ่านเรียบร้อยแล้ว เอกสารต่างๆ จะต้องเตรียมให้พร้อมก่อนที่จะเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ ยกตัวอย่างเอกสารสำคัญที่ขาดไม่ได้ เช่น วีซ่า, หนังสือเดินทาง, เอกสารรับรองสุขภาพ, ประกันการเดินทาง รวมไปถึงเอกสารและผลสอบที่จะใช้ยื่นเข้าเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ, ใบแสดงผลการเรียนหรือใบจบ, Graduation Certificate, ผลการสอบภาษาอังกฤษ, จดหมายหรือเอกสารรับรองจากอาจารย์, จดหมายแนะนำตัว หรือหนังสือรับรองการทำงาน ในกรณีที่คณะหรือมหาวิทยาลัยต้องการ

6. จัดกระเป๋าให้พร้อม 

การเตรียมตัวขั้นสุดท้าย คือการนำเอาทุกอย่างตามเช็กลิสต์ข้างต้นลงกระเป๋า สำหรับผู้ที่กังวลว่าจะลืมหรือพลาดอะไรไป แนะนำให้ทำเช็กลิสต์ของสำคัญสำหรับตัวเองออกมาให้ครบก่อน เพื่อให้ในขั้นตอนการเก็บของนั้นไม่มีสิ่งไหนตกหล่น และนอกจากเก็บของสำคัญดังข้างต้นลงกระเป๋าแล้ว อย่าลืมของใช้จำเป็นอย่าง ยาประจำตัว, ยาสามัญ และอย่าลืมตรวจสอบสิ่งของในขั้นตอนสุดท้ายให้ดีก่อนแพ็กปิดกระเป๋า

สรุปบทความ 

และทั้งหมดนี้คือการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ สำหรับผู้ที่สนใจอยากไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ สามารถเอาทั้ง 6 ข้อนี้ ไปเป็นแนวทางการเตรียมตัวได้เลยตั้งแต่เนิ่นๆ และสำหรับผู้ที่กำลังมองหาคอร์สเรียนภาษา หรือหลักสูตรสอบติว IELTS หรือ TOEFL สามารถลงเรียนกับ The Advisor Academy ได้เลย และนอกจากหลักสูตร IELTS และ TOEFL ที่ The Advisor Academy ยังมีหลักสูตรเรียนอื่นๆ ให้เลือกอีกเพียบ รับรองว่าที่นี่ครบจบในเรื่องหลักสูตรภาษา