“สวนโควินท์” แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุดล้ำของ จ.ราชบุรี

“โอ้ดําเนิน เธอสวยเหลือเกิน ดําเนินของพี่…”
บทเพลง “ดำเนินจ๋า” ของ “ครูสุรพล สมบัติเจริญ” ดังแว่วมาคราใด ใครหลายคนก็มักจะคิดถึง “ตลาดน้ำดำเนินสะดวก” จังหวัดราชบุรี แหล่งท่องเที่ยวของไทยที่ดังไกลระดับโลก แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า “ราชบุรี” ไม่ได้มีดีแค่ “ดำเนินสะดวก” เท่านั้น

จังหวัดแหล่งรวมของดีที่อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 100 กว่ากิโลเมตร แห่งนี้ ยังมีทั้งที่กิน ที่เที่ยว ครบจบในที่เดียวอีกมากมาย

หนึ่งในสถานที่น่าสนใจของจังหวัดนี้คือ “สวนโควินท์” แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เกิดจากการรวมตัวกันของชุมชนเล็กๆ ริมคลอง จัดตั้งเป็น “วิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่า” พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้หลายๆ ด้าน รวมถึงการจัดการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านพลังงาน

นางสาววิภาดา โควินท์ ประธานวิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่า บอกเล่าเรื่องราวของที่นี่ว่า เป็นแหล่งเรียนรู้ที่พัฒนาตามวิถีชาวบ้าน วิถีชาวสวนที่อยู่กันแบบครอบครัว ทำให้สมาชิกที่เข้าร่วมจะได้รับทั้งความสุขและมีรายได้ควบคู่กันไป โดยนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมจะได้สัมผัสประสบการณ์กับกิจกรรมด้านต่างๆ ทั้งการทดลองแปลงเกษตร รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์กลุ่มสินค้าด้านการเกษตร

“กลุ่มของเราลงมือทำอย่างจริงจัง จึงเกิดเป็นความเข้มแข็งที่ส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ หนึ่งในนั้นคือสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี ทำให้เรามีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยลดระยะเวลาในการตาก และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ รวมทั้งเทคโนโลยีที่นำเข้ามาช่วยยังทำให้เราได้ทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วย” ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ กล่าว

ด้าน นายวาทินทร์ ทองแก้ว พลังงานจังหวัดราชบุรี กล่าวเสริมว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่ามีสมาชิกที่เข้มแข็ง จึงสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวรวมถึงผู้ที่เข้าเยี่ยมชมให้ได้รับรู้ทางด้านเทคโนโลยีพลังงานจากผู้ใช้งานจริง โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรีได้ให้การสนับสนุนเทคโนโลยี 2 รูปแบบ คือ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 600 วัตต์ ลดการใช้ไฟฟ้า 1,314 หน่วยต่อปี สามารถลดรายจ่ายแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ประมาณ 6,202 บาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 764.88 kgCO2eต่อปี ส่วนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถลดระยะเวลาการผลิตลงได้ เพิ่มคุณภาพ ความสะอาด ขณะที่กลิ่น สี และรสชาติ ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก ทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในการจำหน่ายได้

“สำนักงานพลังงานจังหวัดทุกแห่ง พร้อมที่จะให้การสนับสนุนนวัตกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่กลุ่มชุมชนที่มีความตั้งใจจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานจากธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อเริ่มจากจุดหนึ่งให้สำเร็จ ก็สามารถเป็นแนวทางต่อยอดขยายผลได้อย่างกว้างขวางต่อไป” พลังงานจังหวัดราชบุรีกล่าวย้ำ

ผู้สนใจสามารถสอบถามการเข้าเยี่ยมชม “สวนโควินท์” แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ “วิสาหกิจชุมชนคนคลองบางป่า” ได้ที่ เฟซบุ๊ก : Kowin Garden หรือ โทร. 098-674-9854