เชิญร่วมอบรมฟรี การผลิตมะปรางเชิงการค้า พร้อมส่งมะยงชิด และมะปรางหวานเข้าประกวด วันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค. 2567

มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญเข้ารับการอบรมพร้อมส่งมะยงชิด และมะปรางหวานเข้าประกวด
🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋
โครงการอบรมเรื่อง “การผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้อง และเหมาะสมสำหรับไม้ผลเขตภาคเหนือตอนล่าง : การผลิตมะปรางเชิงการค้า” ครั้งที่ 19  ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 08.00-16.30 น.
📍ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
📍มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
📌อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
☎️ ติดต่อสอบถาม โทร. 055-963-014