สัมมนากล้วยหอมเขียวคาเวนดิช

บริษัท นาคาอินเตอร์มีเดีย จำกัด (นิตยสารไม่ลองไม่รู้) ร่วมกับ นิตยสารรักษ์เกษตร เว็บไซต์เกษตรทำกิน และสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ “จับตา…คาเวนดิช” กล้วยหอมเขียวปลูกในไทย…สดใสในตลาดโลก ขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนท่านละ 850 บาท ติดต่อได้ที่คุณหนึ่งฤทัย โทรศัพท์ 08-9783-5887