พริกพวง

พริกพวง หรือ พริกช่อจีน มีรสเผ็ด ปลูกง่าย ติดผลดก เป็นช่อเป็นพวง ชูชันชี้ฟ้า

เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ยังปลูกไม่มากนัก ลักษณะโดยทั่วไปเป็นทรงพุ่มไม่สูงมาก แต่มีลักษณะพิเศษ คือ จะออกผลเป็นช่อ ช่อละประมาณ 7-8 ผล ผลจะมีสีเขียวเข้ม เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสด

พริกช่อ จะติดผลดกมาก เผ็ดร้อน เก็บผลได้นาน

การดูแลง่าย ให้น้ำวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเช้า ให้ปุ๋ยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ควรใช้ปุ๋ยชีวภาพ ส่วนโรคและแมลงพบน้อยมาก

การขยายพันธุ์ ใช้วิธีเพาะเมล็ด ใช้เวลาประมาณ 15 วัน ได้ต้นกล้า จากนั้นนำไปปลูกในวัสดุปลูกที่ประกอบด้วย ดิน แกลบ ขุยมะพร้าว ประมาณ 3 เดือน เก็บผลผลิตได้