สับปะรดปัตตาเวีย

เกษตรกรส่วนใหญ่ นิยมปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย เพื่อส่งขายโรงงานอุตสาหกรรม มีแหล่งปลูกสำคัญอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี เพชรบุรี ลำปาง ฯลฯ นอกจากนี้ เกษตรกรบางส่วนยังนิยมปลูกสับปะรดพันธุ์นี้เพื่อขายผลสด เพราะมีรสหวานฉ่ำมีน้ำมาก

ลักษณะทั่วไป คือมีใบสีเขียวเข้ม และเป็นร่องตรงกลางผิวใบด้านบนเป็นมันเงา ส่วนใต้ใบจะมีสีออกเทาเงิน ตรงบริเวณกลางใบมักมีสีแดงอมน้ำตาล ขอบใบเรียบมีหนามเล็กน้อยบริเวณปลายใบ กลีบดอกสีม่วงอมน้ำเงิน ผลมีขนาดและรูปทรงต่างกันไป มีน้ำหนักผลอยู่ระหว่าง 2-6 กิโลกรัม เปลือกผลเมื่อดิบสีเขียวคล้ำ เมื่อแก่จัดจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมส้มทางด้านล่างของผลประมาณครึ่งผล ก้านผลสั้นมีไส้ใหญ่เนื้อเหลืองอ่อนแต่จะเปลี่ยนเป็นสีเข้มในฤดูร้อน รสชาติดี ลักษณะด้อย ไม่พบตะเกียง ไม่ทนต่อโรคเหี่ยว และต้นเน่าไม่ทนต่อโรคผลแกน รูปทรงของผลขนาดใหญ่ไม่ดี

พันธุ์ปัตตาเวีย เป็นสายพันธุ์สับปะรดที่นิยมปลูกในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ชาวปักษ์ใต้นิยมบริโภคผลสุกเพราะมีรสชาติอร่อย ผลอ่อนนิยมนำมาแกงส้มหรือแกงกะทิ ผลที่สุกเต็มที่ นิยมนำมาแปรรูปเป็นสับปะรดกวน

แหล่งที่มา : คุณศราวุธ เรืองเอี่ยม โทรศัพท์ 081-862-0073