กยท. มอบดอกดารารัตน์จากใบยางพารา จำนวน 999 ดอก ส่งมอบกระทรวงเกษตรฯ เพื่อใช้ในพระราชพิธีฯ วันที่ 26 ตุลาคมนี้

นางอังคณา ค้ำชู หัวหน้ากองกลาง สำนักผู้ว่าการ ผู้แทนจากการยางแห่งประเทศไทย
ส่งมอบดอกดารารัตน์ ที่ผลิตจากใบยางพารา จำนวน 999 ดอก แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี
นาย
ธนิตย์ อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในการประกอบ
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้