ดู ตรวจ จับ มะเร็งเต้านม รู้เร็วรักษาได้

จากสถิติทั้งในไทยและทั่วโลก มะเร็งเต้านมพบมากเป็นอันดับ 1 หรือ 2 ของโรคมะเร็งที่เกิดกับผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงที่โสดหรือแต่งงานมีลูกหลังอายุ 35 ปี เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้หญิง ใช้ชีวิตให้ห่างไกลจากโรคร้ายนี้ ครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อ 5 องค์กรต้านมะเร็งได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทย ชมรมรู้เท่าทันมัจจุราชสีชมพูมะเร็งเต้านมและเครือข่ายมะเร็งเต้านมเขตภาคเหนือตอนบน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลเนื่องในวันมะเร็งเต้านมโลกขึ้นในชื่อ “Fight Breast Cancer The Obstacle Run 2017” วิ่งแกร่งกล้าท้าอุปสรรค สู้มะเร็งเต้านม รายได้นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้และสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมต่อไป ภายในงานได้มีกิจกรรมให้ความรู้จากผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อ “รู้เท่าทัน ต้านมะเร็งเต้านม” โดยได้รับเกียรติจาก 2 สาวรักสุขภาพ “ก้อย-รัชวิน วงศ์วิริยะ และ ตุ๊ก-ชนกวนันท์ รักชีพ” มาร่วมเผยเคล็ดลับการใช้ชีวิตห่างไกลจากมะเร็งเต้านมอีกด้วย
ผศ.พญ. เอื้อมแข สุขประเสริฐ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า กว่า 90-95% ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น การแต่งงานหรือมีลูกหลังอายุ 35 ปี การมีประจำเดือนเร็วและหมดช้า การได้รับฮอร์โมนเป็นระยะเวลานานๆ รวมถึงการมีไขมันมากล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเต้านม อาการเริ่มต้นของมะเร็งเต้านมบางรายอาจไม่มีอาการแสดงแต่จะพบเมื่อมะเร็งลุกลามแล้ว จึงแนะให้หมั่นตรวจ คลำเต้านมไปถึงใต้รักแร้ทั้ง 2 ข้าง หากมีอาการผิดปกติ เช่น เจ็บปวดร้าว หรือก้อนเนื้อควรรีบพบแพทย์ หรือการตรวจเต้านมโดยแพทย์
ด้าน นายแพทย์ไนยรัฐ ประสงค์สุข อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กล่าวเสริมว่า ในแต่ละวันตรวจเจอมะเร็งเต้านมถึงวันละ 12,000 ราย/ปี หากพบมะเร็งเต้านมในระยะแรก ๆ สามารถรักษาหายได้ หลายคนอาจจะกังวลเมื่อจะต้องรักษาโดยการตัดเต้านม ทุกวันนี้มีวิธีการรักษาที่ทันสมัย เช่น การผ่าตัดเฉพาะก้อนเนื้อเพื่อสงวนเต้าเดิมไว้ หรือการศัลยกรรมตกแต่งให้เหมือนธรรมชาติ ผู้ป่วยจึงไม่ต้องกังวล

ขอบคุณข้อมูลจากประชาชาติธุรกิจ