ศศิธร กนิษฐ์โรจน์ (ที่ 2 จากซ้าย) และทีมงาน จากSasi Consultant แวะมาสวัสดีปีใหม่ กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน

ศศิธร กนิษฐ์โรจน์ (ที่ 2 จากซ้าย) และทีมงาน จากSasi Consultant แวะมาสวัสดีปีใหม่ กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน