ศศิธร กนิษฐ์โรจน์ (ที่ 2 จากซ้าย) และทีมงาน จากSasi Consultant แวะมาสวัสดีปีใหม่ กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน

ศศิธร กนิษฐ์โรจน์ (ที่ 2 จากซ้าย) และทีมงาน จากSasi Consultant แวะมาสวัสดีปีใหม่ กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน

บทความก่อนหน้านี้วว.จับมือพันธมิตรเปิดตัวผลิตภัณฑ์เวชสำอางชะลอวัยจากเมือกหอยทากสายพันธุ์อาช่าฝีมือนักวิจัยไทย
บทความถัดไปเกษตรเกาะยาว จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย ช่วยเกษตรกรเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตอย่างยั่งยืน