พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนนำแจกันดอกไม้สดแสดงความยินดีกับ กัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา ในโอกาสได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศส

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้พลเอกวิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนนำแจกันดอกไม้สดแสดงความยินดีกับ กัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา ในโอกาสได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศส สาขาศิลปศาสตร์และอักษรศาสตร์ จากประเทศฝรั่งเศส เพื่อเป็นการยกย่องและเชิญชูบุคคลผู้มีผลงานสร้างสรรค์อันโดดเด่นทางศิลปะหรือวรรณกรรม และเป็นบุคคลที่มีคุณูปการต่อการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะ และอักษรศาสตร์ในฝรั่งเศสและทั่วโลก ซึ่งในปี 2017 มีคนไทยเพียงคนเดียวใน 11 บุคคลทั่วโลก (ที่ไม่ใช่ชาวฝรั่งเศส) ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ ณ ห้องรับรอง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเร็วๆ นี้