สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) แวะมาสวัสดีปีใหม่ กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน

เครือวัลย์ ตันยา (ที่สองจากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) แวะมาสวัสดีปีใหม่ กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน